ג/ 3112

כפר קמא -דרומית

מטרת התוכנית


הכנת תוכנית מתאר בהתאם לחוק התכנון והבניה

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


ישוב: כפר כמא

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
החלטה בדיון בהפקדה 26/02/2009
קבלת תכנית 14/11/1977

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2009005 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות 26/02/2009
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה