ג/ 4607

שנוי תואי דרך, דבוריה

מטרת התוכנית


שנוי תואי דרך להולכי רגל

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


ישוב: דבוריה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
החלטה בדיון בהפקדה 26/02/2009
קבלת תכנית 17/10/1982

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2009005 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות 26/02/2009
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה