מג/ מק/ 2006/ 8

מטרת התוכנית


שינוי קו בנין.

מקום התוכנית


מג'דל שמס

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
התכנית אושרה 13/02/2007
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 13/02/2007
פרסום לאישור ברשומות 13/02/2007 תאריך פרסום: 13/02/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5628. צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 28/12/2006
פרסום להפקדה ברשומות 05/10/2006 תאריך פרסום: 05/10/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5587. צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 02/08/2006
קבלת תכנית 02/08/2006

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 14855 תעשיה ומסחר משולב, מג'דל שמס שינוי צפייה