יוש/ 3/ 13/ 125

אלקנה

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
התכנית אושרה 09/09/2004
פרסום לאישור בעיתונים 09/09/2004 תאריך פרסום בעיתון: 09/09/2004. עיתון: עיתון מקומי א.
קבלת תכנית 09/09/2004
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 09/09/2004