יוש/ 3/ 8/ 210

מודיעין עלית, מבני ציבור

מטרת התוכנית


1. שינוי יעוד קרקע משטח לתכנון בעתיד לאזורי מגורים ומבני ציבור.
קביעת הוראות בניה בתחום התכנית.
2.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) 168 יח"ד יח"ד יח"ד

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 24/04/2023
התכנית עמדה בבדיקה תכנונית מוקדמת 15/03/2023
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף 09/08/2013
קבלת תכנית 09/08/2013

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית יוש/ 1/ 8/ 210 שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2023002 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתיישבות 22/03/2023
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 23/04/2023 הורדה