354-0389601

מתחם 1-עין אלסהלה

מטרת התוכנית


הקמת שכונת מגורים במזרח עין אלסהלה .

עיקרי הוראותיה


שינוי יעוד בתחום התוכנית ממגורים ותיירות למגורים ב' .
ריוויזיה תכנונית והסדרת חלוקת מגרשים.
הגדלת אחוזי בניה .

דברי הסבר


התכנית כוללת 39 מגרשי מגורים, בצד המזרחי של הכפר עין-אלסהלה, סמוך לכניסה לישוב. שטח התכנית כ 75 דונם, היא כוללת 131 יח"ד, בצפיפות ממוצעת של 7 יח"ד/דונם. כמו-כן כלולים בתכנית שטחים לצורכי ציבור ומערך דרכים .
התוכנית מהווה שינוי לתוכנית מס' ענ/ 982/ מ/ 389 .
התכנית כוללת חלוקה חדשה ללא הסכמת בעלים לחלקה 7 בגוש 20382.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
חדרי מלון / תיירות (חדר) חדר +7.488 חדר -7.488 חדר
מבני ציבור (מ"ר) 8,863.8 מ"ר +5,348.2 מ"ר +3,515.6 מ"ר חישוב מצב קיים נעשה לפי 110% עיקרי בהתאם לתכנית מס' ענ/982. חישוב מצב מוצע נעשה לפי 170% עיקרי .
מגורים (יח"ד) 131 יח"ד +14 יח"ד +117 יח"ד הגדלת מס' יח"ד
מגורים (מ"ר) 20,405 מ"ר +3,375.45 מ"ר +17,029.55 מ"ר החישוב למצב קיים נעשה לפי 65%. החישוב למצב מוצע נעשה לפי 110%.

מקום התוכנית


ישוב בסמ"ה כפר עין אלסהלה

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
פרוגרמה לשטחי ציבור פרוגרמה הורדה
תשתיות נספח הידרולוגיה הורדה
טבלאות איזון והקצאה טבלאות הקצאה הורדה
תשתיות נספח מים וביוב מלל הורדה
תשתיות מים ביוב הורדה
סביבה ונוף נספח_נופי-סביבתי הורדה
בינוי ופיתוח נספח נופי הורדה
תנועה תוכנית תנוחה הורדה
תנועה חתכים הורדה
תנועה חתך ניקוז הורדה
תשתיות נספח ניקוז הורדה
תנועה חתך לרוחב הורדה
בינוי נספח בינוי הורדה
סקרים/חוות דעת/דוחות תשרחט נספח עצים הורדה
שמירה על עצים בוגרים סקר עצים בוגרים מלל הורדה
מפת מדידה תשריט מדידת עצים פוגרים הורדה
מצב מאושר תשריט מצב מאושר הורדה
קבצים דיגיטליים
הוראות התכנית(DOC) הורדה
קו כחול הורדה
גבול התכנית תלת מימד (KML) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
זכויות והוראות בניה XLS זכויות והוראות בניה XLS הורדה
ריכוז הנחיות וחיתוכים ממערכת CPLAN ריכוז הנחיות וחיתוכים ממערכת Cplan הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
הוראות התכנית(DOC) הורדה
תאי שטח הורדה
מסמכים
מבט - כלי להצגת איכות תכנון מבט: כלי להצגת איכות התכנון הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 16/04/2023 47 32
קבלת תכנית 29/11/2022 37 22

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ענ/ 982/ מ/ 389 תכנית מתאר מפורטת לעין אל סהלה שינוי