458-0899088

ימה צפון- כניסת אבתאן

מטרת התוכנית


שינוי בהוראות תב"ע מאושרת, שינוי יעוד קרקע מחקלאי למגורים ולדרך משולבת, ושינוי יעוד קרקע ממגורים למבני ציבור ולדרך משולבת, קביעת זכויות בניה, ואימוץ איחוד וחלוקה בהסכמת בעלים.

עיקרי הוראותיה


1.שינוי יעוד קרקע חקלאית למגורים ולדרך משולבת.
2.שינוי יעוד קרקע מגורים למנה ציבור- מסגד.
2.שינוי ייעוד קרקע מגורים לדרך משולבת.
3.קביעת זכויות והוראות בניה.
4.הכשרת מבנים קיימים בהתאם למצב קיים לעניין גובה, תכסית וקווי הבניין.
5. איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים.

דברי הסבר


המקום זמר, ימה צפון, כניסה לישוב אבתאן, גוש 8652, חלק מחלקה 4. שטח התכנית 6226 מ"ר.
על פי תכנית הצ/במ/1/8/ 1002,השטח ברובו ביעוד חקלאי, ולפי תכנית מש/1/8 1005 השטח הוסדר למגורים ודרך שירות, התכנון האחרון לא התחשב במבנים ובשימושים הקיימים בתחום התכנית, מבנה דת- מסגד שכונתי הוגדר כשטח למבנה מגורים וסימון דרך שירות מבלי להתחשב במצב קיים וחלוקה מוסכמת בין הבעלים, וכנ"ל גם במבנים הקיימים בתחום התכנית.
לאור הנ"ל, התכנית מציעה אימוץ הייעוד החדש ברובו, שינויים מינוריים לצורך תפקוד תכנוני אופטימלי ובהתחשב במצב הקיים, בשימושים ובמבנים הקיימים.
התכנית כוללת, טבלת הקצאה ואיזון.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מבני ציבור (מ"ר) 573 מ"ר מ"ר +573 מ"ר מבנה דת (מסגד)
מגורים (יח"ד) 30 יח"ד יח"ד +30 יח"ד
מגורים (מ"ר) 4,737 מ"ר +4,262 מ"ר +475 מ"ר

מקום התוכנית


ימה צפון כניסת אבתאן - זמר

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
חלוקה לתאי שטח תשריט חלוקה חתום הורדה
בינוי נספח בינוי הורדה
טבלאות הקצאה טבלאות הקצאה הורדה
חניה נספח תנועה חניה הורדה
זכויות בניה מאושרות הורדה
מצב מאושר תשריט מצב מאושר הורדה
זכויות בניה מאושרות הורדה
קבצים דיגיטליים
הוראות התכנית(DOC) הורדה
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
גבול התכנית תלת מימד (KML) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
ריכוז הנחיות וחיתוכים ממערכת CPLAN ריכוז הנחיות וחיתוכים ממערכת Cplan הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
הוראות התכנית(DOC) הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
מסמכים
תשריט מצב מוצע חתום תשריט מצב מוצע חתום דיגיטלית ע"י מודד הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 02/04/2023 9 6
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף 16/01/2023 3 1
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 16/01/2023 3 1
קבלת תכנית 25/07/2022 3 1

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית מש/ 8/ 1/ 1005 זמר תוכנית מתאר מקומית כפיפות צפייה
תוכנית הצ/ במ/ 8/ 1/ 1002 כפר ימה. החלפה צפייה