256-0928168

איחוד וחלוקה בהסכמה ושינוי בקווי בנין במגדל שמס

מטרת התוכנית


איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים להסדרת חלוקת מגרשים למגורים והסדרת גישה לכל מגרש.

עיקרי הוראותיה


איחוד וחלוקה בין מגורים ודרך ע"פי סעיף קטן 62א (א)1.
הארכת דרך ע"פי סעיף קטן 62א (א)2.
שינוי בקווי בניין ע"פי סעיף קטן 62א (א)4.
שינויים בהוראות בינוי ע"פי סעיף קטן 62א(א)5.
שינוי גודל מגרש מזערי מ- 400 ל- 361 מ"ר ע"פי סעיף קטן 62א(א)7.

דברי הסבר


התכנית ממוקמת דרום כפר מגדל שמס בשכונת אלשמיס.
מדובר על איחוד וחלוקה בהסכמה בין שטח מגורים ושטח דרך להסדרת חלוקת מגרש וגישה לכל מגרש לפי סעיף בחוק 62א(א)1, ושינוי בקווי בניין כמו שסומן בתשריט סעיף בחוק 62א(א)4, והארכת הדרך לפי סעיף בחוק 62א(א)2.
הדרך עוברת בין המגרשים וחותכת אותם למשולשים, נוסף על כך אי אפשר לסלול את הדרך מכיוון ש שקיים הפרש גובה של - בערך 6מ'.

מקום התוכנית


דרום מכפר מגדל שמס בגבעת שכונת אלשמיס

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
תנועה הורדה
חלוקה לתאי שטח תשריט חלוקה הורדה
טבלאות הקצאה הורדה
מצב מאושר הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
גבול התכנית תלת מימד (KML) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
מסמכים
פרוטוקול / החלטות פרוטוקול הורדה
חוות דעת לפי סע' 96א חוות דעת מהנדס הועדה ויועמש הורדה
חוות דעת לפי סע' 96א חוות דעת מהנדס הוועדה הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 23/12/2021 9 9

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 19243 איכסון תירותי בכפרים הדרוזים בגולן כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 9858 תיקון מערכת הדרכים, שינוי למתאר, מג'דל שמס. שינוי צפייה
תוכנית מח/ מק/ 2010/ 1 שינוי קו בנין, מגרש 1290, מג'דל שמס שינוי צפייה