256-0765982

הסדרת כניסה לאזור תעשיה מסעדה והעתקת חיבור קיים-ג/26397

מטרת התוכנית


התכנית כוללת העתקת כניסה לאזור התעשיה תוך שמירה על שטחים ויעודים לפני ואחרי כולל הרחבת דרך פנימית.

עיקרי הוראותיה


1. העתקת חיבור קיים לאזור תעשיה מסעדה .
2. איחוד וחלוקה ללא הסכמה, תוך שמירה על סכ"ה שטחים.
3. הרחבת דרך 982

דברי הסבר


הסדרת כניסה לאזור תעשיה מסעדה והעתקת חיבור קיים ,פתרון בעית נגישות לאזור התעשיה
החיבורי הקיים לא נותן למימוש ומוצע העתקתו דרומה וביטול החיבור הקיים מצפון .
הסדרת יעודי קרקע בלווי טבלאות איזון תוך שמירה על ס"ה שטחים.
הרחבת דרך 982 לכיוון מערב.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מסחר (מ"ר) 1,292 מ"ר מ"ר +1,292 מ"ר מוצע- 100% עיקרי למסחר ואחסנה (חישבתי 50%)
תעסוקה (מ"ר) 2,417 מ"ר +1,126 מ"ר +1,291 מ"ר מאושר- 100% עיקרי, מוצע- 100% עיקרי ביעוד תעסוקה+ 50% אחסנה ביעוד מסחר ואחסנה

מקום התוכנית


כביש חוצה מסעדה דרך 982

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
איכות הסביבה נספח ג' תמ"מ 2/3 הורדה
סקרים/חוות דעת/דוחות נספח עקרונות לעריכת טבלאות איזון וחלוקה הורדה
תנועה נספח תנועה הורדה
חלוקה לתאי שטח תשריט חלוקה הורדה
טבלאות איזון והקצאה טבלאות איזון והקצאה הורדה
מצב מאושר מצב מאושר הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
גבול התכנית תלת מימד (KML) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
מסמכים
פרוטוקול / החלטות פרוטוקול הורדה
פרוטוקול / החלטות פרוטוקול הורדה
מסמך נדרש ע"י יו"ר הועדה/הועדה נספח 3: בדיקת קבלה הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 07/11/2021 38 24
קבלת תכנית 09/05/2021 33 21

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 1 תכנית מתאר ארצית - תמא/ 1 כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 35 תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימור כפיפות צפייה
תוכנית תממ/ 2/ 3 תכנית מתאר למחוז צפון-שינוי מס' 3-תוספת רמת הגולן אישור ע"פ תמ"מ צפייה
תוכנית ג/ 18762 תכנית מתאר מסעדה החלפה צפייה
תוכנית ג/ 19243 איכסון תירותי בכפרים הדרוזים בגולן החלפה צפייה
תוכנית ג/ 20669 שמורת טבע יער אודם החלפה צפייה
תוכנית ג/ 15410 שינוי תואי כביש באזור תעשיה, מסעדה החלפה צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2023003 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 16/02/2023
סדר יום הורדה
2023003 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 16/02/2023
סדר יום הורדה
2022020 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 01/12/2022
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
2022020 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 01/12/2022
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
2022020 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 01/12/2022
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
2022020 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 01/12/2022
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
2022020 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 01/12/2022
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
2022009 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 28/06/2022
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2022009 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 28/06/2022
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2022009 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 28/06/2022
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2022009 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 28/06/2022
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה