251-0728881

תחנת שאיבה מערבית בועיינה-נוג'יידאת

מטרת התוכנית


הרחבת אזור מתקנים הנדסיים לצורך בניית מאגר חירום לתחנת שאיבה קיימת.

עיקרי הוראותיה


1. איחוד וחלוקה .
2. הגדלת שטח למתקנים הנדסיים .
3. שינוי קווי בניין .
4. הרחבת דרך .
5. שינוי גובה המבנה .
6. שינוי הוראות בדבר עיצוב או בינוי .

דברי הסבר


הרחבת אזור מתקנים הנדסיים לצורך בניית מאגר איגום לשעת חירום לתחנת שאיבה קיימת.

מקום התוכנית


ישוב בועיינה-נוג'יידאת

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
טבלאות הקצאה הורדה
חלוקה ורישום הורדה
בינוי הורדה
מצב מאושר הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
גבול התכנית תלת מימד (KML) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
מסמכים
חוות דעת לפי סע' 96א חוות דעת מהנדס ויועמש הורדה
חוות דעת לפי סע' 96א חוות דעת מהנדס ויועמש הורדה
פרוטוקול / החלטות החלטה הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
התכנית אושרה 24/10/2021 29 13
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 24/10/2021 29 13
פרסום לאישור ברשומות 24/10/2021 תאריך פרסום: 24/10/2021. מס' ילקוט פרסומים: 9939. עמוד: 741. שנה עברית: התשפב . 29 13 צפייה
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 20/10/2021 29 13
פרסום להפקדה ברשומות 24/03/2021 תאריך פרסום: 24/03/2021. מס' ילקוט פרסומים: 9501. עמוד: 4536. שנה עברית: התשפא . 27 13 צפייה
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 21/03/2021 27 13
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 14/03/2021 27 13
החלטה בדיון בוולק"ח 03/08/2020 19 10
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 01/06/2020 19 10

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 34 תכנית מתאר ארצית למשק המים (ביוב) כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 35 תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימור כפיפות צפייה
תוכנית תממ/ 2/ 9 תכנית מתאר למחוז צפון-שינוי מס' 9 כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 13274 תכנית מתאר בועיינה נוג'ידאת שינוי צפייה
תוכנית ג/ 21904 תכנית למבנים חקלאיים במחוז הצפון כפיפות צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2021018 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון 14/03/2021
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
670 ועדה ארצית - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים (ולקחש"פ) 03/08/2020
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
418 ועדה ארצית - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולקחש''פ 06/07/2020
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 20/10/2021 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 21/03/2021 הורדה
נוסח פרסום חתום - pdf 20/10/2021 הורדה
נוסח פרסום חתום - pdf 21/03/2021 הורדה
נוסח פרסום עברית -word 20/10/2021 הורדה
נוסח פרסום עברית -word 21/03/2021 הורדה