251-0654764

א.ת. כפר כמא

מטרת התוכנית


הקמת אזור תעשיה בכפר כמא.

עיקרי הוראותיה


א. יצירת מסגרת תכנונית להקמת אזור תעשיה בכפר כמא ע"י קביעת יעודים ושימושי קרקע.
ב. קביעת תמהיל השימושים ומיקומם באזור. קביעת זכויות, מגבלות והוראות בנייה.
ג. הסדרת מערכת התנועה, התווית רחובות וחיבור למערכת הדרכים האזורית.
ד. קביעת מרחב ליבה.
ה. קביעת הוראות סביבתיות לרבות חזות האזור ונצפות מדרכים היקפיות.
ו. קביעת הוראות בדבר בינוי, פיתוח ועיצוב אדריכלי.
ז. קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.
ח. קביעת הוראות לתכנון מערכת תשתית.

דברי הסבר


כפר כמא הוא אחד משני הישובים הצ'רקסים בארץ.
תכנון התב"ע לאזור התעשיה כפר כמא מתבצע מתוקף החלטת הממשלה מס' 959 משנת 2016: תכנית לפיתוח והעצמת הישובים הדרוזים והצ'רקסים לשנים 2016-2020.
ההחלטה שמה דגש בין השאר על:
- פיתוח אזורי תעסוקה.
- פיתוח ענף התיירות.
- סיוע לעסקים קטנים.
- הקמת מרכזי הכוון תעסוקתי.
לכפר מאושר כיום אזור מלאכה מצומצם בשטח כ 26 ד' הנמצא בתוך הכפר.
תמ"מ 17/2 יעדה הקמת "אזור תעשיה ומלאכה זעירה" בכפר כמא, בשטח 79.577 ד' שתוכנן בסמיכות לכפר.
בתמ"מ 9/2 יעדה ל"אזור תעסוקה מרחבי".
מצד אחד, רוב שטח התכנית נמצא בידיים פרטיות באותו אזור (ובשלב זה לא ידוע מי מבעלי הקרקע ירצה לממש את התכנית). מצד שני, הפרוגרמה המומלצת לאזורי תעשיה ע"י משרד הכלכלה היא בשטח מזערי של 100 ד'.
התכנית המוצעת של אזור התעשיה היא בשטח 97 ד' ברוטו (לרבות שישה ד' של החיבור לדרך מס' 767 הישנה ורצועות שצ"פ בין הדרך לבין א.ת.).

אוכלוסית כפר כמא מונה כיום כ-3.2 אלף נפש, בשנת 2040, תמנה כ-4.6 אלף נפש. אוכ' הכפר צ'רקסית בעלת מאפיינים תרבותיים ייחודיים. גורם המוביל להתיישבות דור ההמשך בכפר. האזור ממוקם בסמוך לכביש 767 ולכביש האורך 65, בקרבה יחסית לעיר עפולה.
ע"פ נתוני מפקד 2008 רבים מתושבי היישוב עוסקים כיום בעבודות מקצועיות בתעשייה, עובדים כסוכנים ואנשי מכירות וכן כבעלי מקצועות חופשיים וטכניים.
מעל 250 סטודנטים בני המקום המהווים כ-8% מאוכלוסית היישוב לומדים כיום במוסדות אקדמיים כ-50% מהסטודנטים לומדים מקצועות ראליים ומדעיים. בהמשך מגמה זו חזוי כי שיעור האקדמיים בכוח העבודה יעמוד על 57%. ושיעור בעלי התארים הריאליים יעמוד על כ- 28%. חזוי שינוי באופי התעסוקה לרבות ביקוש לתעשיה עילית.

לצורך קביעת פרוגרמת הביקושים נקבע מרחב ביקוש אזורי עיקרי בטווח נסיעה של 25-30 דקות בשעות השיא בבקרים.
בהמשך מגמות אוכלוסיה מרחב הביקוש צפויה לגדול לכ-290 אלף נפש.
חישוב המאזן האזורי הראה כי יהיה צורך בכחצי מיליון מ"ר נוספים לתעסוקה באזור זה בשנת 2040.

ע"פ סקר פינוי עסקים ומטרדים מתחומי הכפר לאזור תעשיה, בתחום הכפר נמצאים כיום כ-6.4 אלף מ"ר של עסקים שאותם יש לפנות וצרכיהם העתידים מוערכים בכ-15.7 אלף מ"ר.

בכפר קיימים מספר ענפים ייחודיים שעל בסיסם ניתן לפתח כלכלה מקומית: קירור, כלי רכב חשמליים, שקדים ומרציפן, גבינה צ'רקסית.
אזור התעשיה ייתן מענה לפינוי בתי מלאכה קיימים מהכפר ופינוי מטרדים מהכפר (ויסתמך בהעתקתם על קרקעות בבעלות המדינה הנמצאות באזור התעשיה), יתמוך בתעסוקת נשים, בפיתוח תעסוקות המיועדות לצעירים מקומיים בוגרי תארים אקדמיים ויסייע לפיתוח תעשיית התיירות בכפר.
אזור התעשיה ייתן מענה אזורי באופן מרוכז לחברות אגרו-טק.
חברות מסוג זה זקוקות למשרדים, מעבדות, בתי אריזה, חממות וקרבה מיידית לשדות חקלאיים.
חברות מסוג זה צומחות בקיבוצים ובמושבים בסביבה בשל התנאים הפיזיים להם הן זקוקות.

אזור התעשיה יאפשר קיום חברות בסדר גודל קטן ובינוני ויספק גם תאי שטח קטנים יחסית ברמה האזורית בגודל של 1-2 דונם דבר זה יתרום לדינמיות תעסוקתית החסרה כיום במרחב ובנוסף יספק גם מגרשים ששטחם גדול יותר אשר יהוו "עוגנים".

אזור התעשיה יחולק לשלשה מתחמים, מתחם מסחר, משרדים ותעסוקה (מתחם דרומי שישמש גם שער כניסה לאזור התעשיה ולישוב), מתחם מלאכה, תעשיה זעירה ותעשיה מסורתית (מתחם מזרחי) ומתחם תעשיה (מתחם מערבי).
ייחודו של הכפר ומיקומו במרחק של כשעה וחצי נסיעה מתל אביב מייצר התכנות לתיירות פנים. בנוסף לכך, הקרבה להר תבור ופיתוח העיר עפולה כמוקד אזורי מייצר הזדמנות לחיזוק ענף התיירות על בסיס טיולי יום קצרים של משפחות.
אזור התעשיה יסייע בפיתוח ענף התיירות בכפר, אך לא יתחרה בו.
אזור התעשיה יחובר בטיילת הכוללת שביל הליכה ואופניים לכפר.

התכנית מתנה את פיתוח הדרכים - תנאי לפיתוח הכבישים באזור התעשייה הוא ביצוע קטע מזרחי של דרך 40, עוקף היישוב כפר כמא, החיבור לדרך 676, מדרכה ושביל אופנים לצורך הנגשת אזור התעשייה לתושבי הישוב, ומניעת עומס על הכניסה הראשית של הישוב, תוך כדי עידוד שימוש באופניים והליכה ושיפור הבטיחות.

אזור התעשיה יהווה שער כניסה מזרחי ליישוב כפר כמא ויכלול שימוש מסחר ומשרדים בתמהיל ובמיקום שמתאימים לאזור תעסוקה מקומי בכניסה לישוב. הדרך המרכזית באזור התעשיה תלווה בפיתוח סביבתי שיכלול גינות, רחבה ציבורית, מדרכה רחבה ושביל אופניים.
האזור מיועד להשתלב בנוף הכפרי הסובב אותו הכולל מטעי זיתים.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מסחר (מ"ר) 4,100 מ"ר מ"ר +4,100 מ"ר
תעסוקה (מ"ר) 47,385 מ"ר מ"ר +47,385 מ"ר

מקום התוכנית


א.ת. חדש כפר כמא ממזרח לישוב.

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
סביבה ונוף נספח נוף הורדה
סביבה ונוף נספח נופי הורדה
בינוי נספח בינוי הורדה
חשמל תשתיות חשמל. גליון 1 מתוך 2 הורדה
חשמל תשתיות בזק. גליון 2 מתוך 2 הורדה
דרכים נספח גיאומטרי לכבישים הורדה
טבלאות איזון והקצאה לוח הקצאות וטבלאות איזון הורדה
טבלאות איזון והקצאה טבלת איחוד וחלוקה ותשלומי האיזון הורדה
תנועה נספח תחבורה הורדה
סקרים/חוות דעת/דוחות נספח עצים בוגרים הורדה
ניקוז נספח ניקוז וניהול מי נגר - גליון 2 מתוך 2 הורדה
ניקוז נספח ניקוז וניהול מי נגר - גליון 1 מתוך 2 הורדה
ביוב נספח מים וביוב-גליון 3 מתוך 4 הורדה
ניקוז נספח ניקוז וניהול מי נגר - מלל הורדה
ביוב פרשה טכנית הורדה
ביוב נספח ביוב ומים-גליון 1 מתוך 4 הורדה
ביוב נספח ביוב ומים-גליון 2 מתוך 4 הורדה
ביוב נספח מים וביוב-גליון 4 מתוך 4 הורדה
פיתוח סביבתי נספח סביבתי הורדה
סקרים/חוות דעת/דוחות פרוגרמה הורדה
סקר סייסמי סקר סיכונים סייסמים הורדה
מצב מאושר נספח מצב מאושר הורדה
תנועה נספח תחבורה מערכתי הורדה
טבלת שטחים טבלת תאי שטח הורדה
קבצים דיגיטליים
הוראות התכנית(DOC) הורדה
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
גבול התכנית תלת מימד (KML) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
הוראות התכנית(DOC) הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
מסמכים
פרוטוקול / החלטות פרוטוקול ועדה מקומית מ 26.12.2018 הורדה
פרוטוקול / החלטות פרוטוקול ישיבת מליאה מועצה מקומית כפר כמא מ 2/4/2019 (עמוד 5) הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
החלטה בדיון בהפקדה 11/10/2021 79 61
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 12/07/2020 45 36
קבלת תכנית 17/06/2020 45 36

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תממ/ 2/ 17 תכנית מתאר מחוז צפון-שינוי מס' 17-אזור מלאכה ותעשיה זעירה כפר קמא כפיפות צפייה
תוכנית תממ/ 2/ 9 תכנית מתאר למחוז צפון-שינוי מס' 9 כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 11614 עוקף כפר קמא החלפה צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2021037 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 29/11/2021
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021037 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 29/11/2021
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021037 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 29/11/2021
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021037 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 29/11/2021
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021031 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 11/10/2021
פרוטוקול הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021031 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 11/10/2021
פרוטוקול הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021031 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 11/10/2021
פרוטוקול הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021031 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 11/10/2021
פרוטוקול הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021008 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדה מקצועית לביוב בהתאם לתמא/ 34 13/07/2021
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021008 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדה מקצועית לביוב בהתאם לתמא/ 34 13/07/2021
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021008 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדה מקצועית לביוב בהתאם לתמא/ 34 13/07/2021
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021007 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 01/03/2021
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021007 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 01/03/2021
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021007 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 01/03/2021
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021007 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 01/03/2021
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה