יוש/ 5/ 2/ 4/ 210

מודיעין עילית

מטרת התוכנית


1. שינוי יעוד מאזור מגורים ב', שטח למבני ציבור, שטח למסחר ומוסד מיוחד, מסחר ותעסוקה, מתקנים הנדסיים משולבים בשצ"פ, חניה מגוננת, שטח ציבורי פתוח, מתקנים הנדסיים ודרכים ל: מגורים ג', מבנים ומוסדות ציבור, שטח ציבורי פתוח, חניון, מגורים ומבנים ומוסדות ציבור, מגורים, מסחר ומגורים, מסחר ומבנים ומוסדות ציבור, מסחר ותעסוקה, שטחים פתוחים ומתקנים הנדסיים ודרכים.
2. קביעת השימושים המותרים ביעודי הקרקע.
3. התווית רשת הדרכים למיניהן וסיווגן.
4. תוספת זכויות, הוראות ומגבלות בניה בתחום התכנית.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) 1,538 יח"ד יח"ד +1,538 יח"ד

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
נספחים
נספח/ הוראות בינוי הורדה
נספח כללי/אחר קבצים דיגיטליים הורדה
נספח/ הוראות תנועה הורדה
תכתובת
תכתובות פרסום_תכנית-ערבית-עברית-הפקדה-אישור.dot הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 03/10/2021
פרסום לאישור בעיתונים 18/08/2021 תאריך פרסום בעיתון: 30/07/2021. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 30/07/2021. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 18/08/2021. עיתון: משרדי מפקדת התיאום והקישור הנפתית. תאריך פרסום בעיתון: 30/07/2021. עיתון: אל-סינארה.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 28/07/2021
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 11/07/2021
החלטה בדיון באישור תכנית 23/06/2021
התכנית עמדה בבדיקה תכנונית מוקדמת 17/06/2021
פרסום להפקדה בעיתונים 31/01/2021 תאריך פרסום בעיתון: 22/01/2021. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 21/01/2021. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 22/01/2021. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 24/01/2021. עיתון: עיתון מקומי ב. תאריך פרסום בעיתון: 31/01/2021. עיתון: משרדי מפקדת התיאום והקישור הנפתית.
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית 24/01/2021
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 24/12/2020
החלטה בדיון בהפקדה 30/06/2020
אישור הדרג המדיני - ניתן אישור לבקשה 14/01/2019
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 14/01/2018
קבלת תכנית 14/01/2018

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית יוש/ 2/ 4/ 210 שינוי

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית יוש/ 20/ 210 מודיעין עילית שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2021003 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתיישבות 23/06/2021
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2020001 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתיישבות 05/01/2020
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה 01/08/2021 הורדה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית 23/07/2020 הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 26/07/2021 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 30/06/2020 הורדה