יוש/ 20/ 210

מודיעין עילית, הרחבה למבני מגורים

מטרת התוכנית


קביעת הוראות בדבר בניית הרחבות למבני מגורים ללא השלמת ההרחבות בקומות שמתחת.

עיקרי הוראותיה


רביעת הוראות ומגבלות בניה בתחום התכנית.

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום הורדה
נספחים
נספח כללי/אחר נספח סביבה הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 24/04/2023
לא הוגשו התנגדויות 22/03/2023
פרסום להפקדה בעיתונים 02/10/2022 תאריך פרסום בעיתון: 30/09/2022. עיתון: מעריב הבוקר. תאריך פרסום בעיתון: 30/09/2022. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 02/10/2022. עיתון: עיתון מקומי ב.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 29/08/2022
החלטה בדיון בהפקדה 18/08/2022
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 16/08/2022
קבלת תכנית 16/08/2022

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית יוש/ 2/ 8/ 210 ניוד יח"ד מגרשים מ- מ102 ו-מ103 ל-מ51א', מ51ב', מ52ב' ו-מ52ג' ללא תוספת יח"ד שינוי צפייה
תוכנית יוש/ 3/ 6/ 210 שכונת מגורים 732 יח"ד שינוי צפייה
תוכנית יוש/ 5/ 2/ 4/ 210 מודיעין עילית שינוי צפייה
תוכנית 1/ 2/ 4/ 210 שינוי
תוכנית 1/ 4/ 9/ 210 שינוי
תוכנית 1/ 6/ 210 שינוי
תוכנית 1/ 9/ 210 שינוי
תוכנית 2/ 6/ 210 שינוי
תוכנית 9/ 6/ 210 שינוי
תוכנית א/ 4/ 9/ 210 שינוי
תוכנית ב/ 4/ 9/ 210 שינוי
תוכנית יוש/ 1/ 8/ 210 שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2023002 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתיישבות 22/03/2023
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2022003 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתיישבות 18/08/2022
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 23/04/2023 הורדה