יוש/ 2/ 8/ 210

ניוד יח"ד מגרשים מ- מ102 ו-מ103 ל-מ51א', מ51ב', מ52ב' ו-מ52ג' ללא תוספת יח"ד

מטרת התוכנית


1. ניוד יח"ד מתתי מתחמים מ102 ו-מ103 לתתימ מתחמים מ51א', מ51ב', מ52ב' ו-מ52ג' (ללא תוספת יחידות דיור).
2.שינוי ייעוד מאזור מגורים מיוחד לשטח לתכנון בעתיד
3. שינוי ייעוד חלק מאזור מגורים ב' לאזור מגורים ג', לאזור מגורים ומבנים ומוסדות ציבור ולדרך משולבת.
4. שינוי הוראות הבנייה באזור מגורים ב' (גובה בניין/מס' קומות מירבי וקווי בניין).
5. שינוי ייעוד משטח ציבורי פתוח לדרך משולבת.
6. שינוי ייעוד חלק משטח יער ונוף פתוח לשטח לדרך משולבת ושטח ציבורי פתוח.
7. קביעת שימושים מותרים בייעודי הקרקע השונים.
8. קביעת הוראות ומגבלות בנייה בתחום התכנית.
9. התוויית רשת הדרכים למיניהן וסיווגן.
10. קביעת תנאים, שלבי ביצוע ושלבי פיתוח שיחייבו את מבצעי התכנית.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) 288 יח"ד +288 יח"ד יח"ד

מקום התוכנית


מתתיהו מזרח

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
נספחים
נספח/ הוראות בינוי הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
התכנית אושרה 02/01/2017
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 02/01/2017
פרסום לאישור בעיתונים 02/01/2017 תאריך פרסום בעיתון: 02/01/2017. עיתון: ישראל היום. תאריך פרסום בעיתון: 02/01/2017. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 02/01/2017. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 27/12/2016
החלטה בדיון באישור תכנית 28/09/2016
לא הוגשו התנגדויות 02/09/2016
פרסום להפקדה בעיתונים 02/08/2016 תאריך פרסום בעיתון: 01/08/2016. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 02/08/2016. עיתון: עיתון יומי ב. תאריך פרסום בעיתון: 29/07/2016. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 19/07/2016
החלטה בדיון בהפקדה 24/02/2016
קבלת תכנית 24/02/2016
החלטה בדיון בהתנגדויות 14/07/2014
הוגשו התנגדויות 29/08/2013
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 07/05/2013
אישור הדרג המדיני - ניתן אישור לבקשה 15/08/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 29/05/2011

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית יוש/ 1/ 8/ 210 שינוי
תוכנית יוש/ 1/ 902 שינוי

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית יוש/ 20/ 210 ניוד יח"ד מגרשים מ- מ102 ו-מ103 ל-מ51א', מ51ב', מ52ב' ו-מ52ג' ללא תוספת יח"ד שינוי צפייה
תוכנית יוש/ 2/ 17/ 210 ניוד יח"ד מגרשים מ- מ102 ו-מ103 ל-מ51א', מ51ב', מ52ב' ו-מ52ג' ללא תוספת יח"ד שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2016011 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתיישבות 28/09/2016
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2016002 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתיישבות 24/02/2016
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2013025 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתנגדויות 04/11/2013
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 13/11/2016 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 19/07/2016 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 09/05/2013 הורדה

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עקיבא ולנשטיין בשם תושבי השכונה
2 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות יהודה זייצ'יק
3 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות דוד עמנואל
4 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות גילה רביץ