יוש/ 3/ 6/ 210

שכונת מגורים 732 יח"ד

מטרת התוכנית


1. שינוי יעוד מקרקע חקלאית לאזור מגורים ג', לאזור מגורים ומסחר, לאזור תעסוקה ומסחר, לאזור למבנים ומוסדות ציבור, שטחים ציבוריים פתוחים, מתקנים הנדסיים, דרכים ואזור לתכנון בעתיד.
2. קביעת הוראות בניה בתחום התכנית.
3. התווית דרכים חדשות וקביעת רוחבן.
4. קביעת הוראות פיתוח לשטחים ציבוריים.
5. קביעת הוראות והתניות להוצאת היתר בניה ואישור אכלוס.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) 732 יח"ד יח"ד יח"ד

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום תוכנית מאושרת הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום תשריט הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום תוכנית מאושרת הורדה
נספחים
חתכים תוכנית מאושרת הורדה
נספח/ הוראות בינוי תוכנית מאושרת הורדה
נספח/ הוראות בינוי בינויB הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 18/08/2013 תאריך פרסום בעיתון: 13/08/2013. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 13/08/2013. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 18/08/2013. עיתון: עיתון מקומי ב. תאריך פרסום בעיתון: 13/08/2013. עיתון: אל-קודס. תאריך פרסום בעיתון: 16/08/2013. עיתון: כל אל ערב.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 12/08/2013
החלטה בדיון באישור תכנית 17/07/2013
החלטה בדיון בהתנגדויות 04/07/2013
הוגשו התנגדויות 22/04/2013
החלטה בדיון בהפקדה 27/02/2013
פרסום להפקדה בעיתונים 25/02/2013 תאריך פרסום בעיתון: 25/02/2013. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 25/02/2013. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 21/02/2013. עיתון: אל-קודס. תאריך פרסום בעיתון: 22/02/2013. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 25/02/2013. עיתון: עיתון מקומי ב.
אישור הדרג המדיני - ניתן אישור לבקשה 09/01/2013
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 27/12/2012
קבלת תכנית 27/12/2012

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית יוש/ 5/ RJ תוכנית המתאר האזורית מחוז ירושלים שינוי

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית יוש/ 20/ 210 שכונת מגורים 732 יח"ד שינוי צפייה
תוכנית יוש/ 2/ 3/ 6/ 210 שכונת מגורים 732 יח"ד שינוי צפייה
תוכנית יוש/ 2/ 17/ 210 שכונת מגורים 732 יח"ד שינוי צפייה
תוכנית יוש/ 6/ 3/ 6/ 210 שכונת מגורים 732 יח"ד שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2013009 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתיישבות 17/07/2013
פרוטוקול הורדה
2013014 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתנגדויות 17/06/2013
פרוטוקול הורדה
2013001 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתיישבות 16/01/2013
פרוטוקול הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה 05/08/2013 הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 21/07/2013 הורדה

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חוסאם יונס - עו"ד בשם 3 מתנגדים