יוש/ 2/ 3/ 6/ 210

בריכת מים במודיעין עילית

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
נספחים
נספח/ הוראות בינוי הורדה
נספח/ הוראות תנועה הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 06/06/2022 תאריך פרסום בעיתון: 31/05/2022. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 31/05/2022. עיתון: מעריב הבוקר. תאריך פרסום בעיתון: 02/06/2022. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 06/06/2022. עיתון: עיתון מקומי א.
החלטה בדיון באישור תכנית 11/05/2022
החלטה בדיון בהתנגדויות 24/04/2022
הוגשו התנגדויות 13/08/2021
פרסום להפקדה בעיתונים 13/08/2021 תאריך פרסום בעיתון: 10/08/2021. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 13/08/2021. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 13/08/2021. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 10/08/2021. עיתון: משרדי מפקדת התיאום והקישור הנפתית.
לא הוגשו התנגדויות 13/08/2021
המלצה לביטול הפקדה 13/08/2021
הוחלט לאמץ הליכי הפקדה 10/03/2021
החלטה בדיון בהפקדה 10/03/2021
התכנית הועברה לטיפול הועדה המקומית 10/03/2021
פרסום הודעה בדבר דחיית תכנית באתר אינטרנט 10/03/2021
קבלת תכנית 24/02/2021

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית יוש/ 3/ 6/ 210 שכונת מגורים 732 יח"ד שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2022003 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת המשנה לאיכות הסביבה 11/05/2022
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2022004 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתנגדויות 14/02/2022
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2022004 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתנגדויות 14/02/2022
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2022004 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתנגדויות 14/02/2022
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2021001 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת המשנה לאיכות הסביבה 10/03/2021
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
פרסום נוסח הפקדה בעיתונים 27/10/2021 הורדה

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות בן עו"ד, המאירי בשם ציפחה אינטרנשיונל בע"מ הורדה
2 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות בן עו"ד, המאירי בשם ציפחה אינטרנשיונל בע"מ הורדה