261-1002435

החלפת יעודי קרקע תוך שמירה על השטחים - כאוכב אבו אלהיגא

מטרת התוכנית


החלפת יעודי קרקע תוך שמירה על השטחים.

עיקרי הוראותיה


החלפת מיקום וצורת חלק מהשטחים הציבוריים והמגורים.

דברי הסבר


התכנית ממוקמת בכאוכב אבו אלהיגא בצד צפון מערב.

מטרת התכנית החלפת שטחים ממגורים לש.צ.פ ומש.צ.פ למגורים.
התכנית מייצרת שטח ש.צ.פ לפיתוח בתוך שכונה ותיקה צלילת שטחים ציבורים ולתת אפשרות לפיתוח את השטח ומהווה מרחב פתוח בתוך שכונה ותיקה כך שמייצר תמונה חדשה לשכונה ומפחית את צפיפות הבנייה באיזור.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) 6 יח"ד +6 יח"ד יח"ד
מגורים (מ"ר) 827 מ"ר +827 מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


כאוכב אבו אל-היג'א, שכונה צפונית.

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 2 מתוך 2 תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
מצב מאושר תשריט מצב מאושר. הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
קו כחול הורדה
תאי שטח הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
גבול התכנית תלת מימד (KML) הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 12/09/2021 2 3

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 15607 תכנית מתאר כאוכב החלפה צפייה
תוכנית ג/ 9779 יעוד שטח למגורים, מבני ציבור, תיירות, ספורט ושצ"פ,שינוי למתאר, כאוכב. החלפה צפייה
תוכנית ג/ 16763 תכנית כאוכב צפון - אזור ג'2 , כאוכב החלפה צפייה