251-0660811

חלוקה ללא הסכמה במתחמים ע-4א' + ע-4ב' - עוזיר

מטרת התוכנית


איחוד וחלוקה ללא הסכמה הכוללת טבלאות איזון והקצאה במתחמים ע-4א' + ע-4ב'.

עיקרי הוראותיה


1. איחוד וחלוקה ללא הסכמת הבעלים בכל תחום התכנית.
2. שינוי יעוד קרקע מאזור מגורים א' המיועד לתכנון מפורט במתחמים ל- מגורים ב', שצ"פ, שטחים פתוחים ומבנים ומוסדות ציבורי ושבלים.
3. קבעית הוראות וזכויות הבניה המירביים ביעודים המוצעים.
4. קביעת השימושים והתכוליות ביעודים המוצעים.
5. קביעת תנאים למתן היתר בניה וטופס 4.
6. הסדר קווי בניה למבנים החורגים מקווי הבניין המאושרים במגרש.
7. הריסת אלמנאטים החורגים בתוואי הדרך.

דברי הסבר


מטרת התוכנית שבנדון הינה איחוד וחלוקה ללא הסכמת בעלים במתחמים ע-4א, ע-4ב בעוזיר, אשר אושרו במסגרת תוכנית ג/ 13725 עוזיר.
התוכנית מציעה חלוקת מגרשי מגורים בהתאם לבעליות בחלקות אשר הוכנה ע"י שמאי קרקע מוסמך, והצעת דרכים וגישות לכל מגרש , והצעת שצ"פים.
לתוכנית מצורפים הנספחים הרלוונטים, נספח חלוקה, טבלאות איזון, ובינוי, תחבורה.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מבני ציבור (מ"ר) 1,415 מ"ר +1,415 מ"ר מ"ר 40% עיקרי
מגורים (יח"ד) 166 יח"ד +157 יח"ד +9 יח"ד צפיפות 5לדונם
מגורים (מ"ר) 39,840 מ"ר +35,253 מ"ר +4,587 מ"ר 90% עיקרי

מקום התוכנית


אל-בטוף חלק מתחום הרשות.

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
טבלאות איזון והקצאה טבלת הקצאה ואיזון ונספח תבע. הורדה
חלוקה לתאי שטח נספח חלוקה הורדה
מצב מאושר תשריט מצב מאושר. הורדה
קבצים דיגיטליים
הוראות התכנית(DOC) הורדה
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
גבול התכנית תלת מימד (KML) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
הוראות התכנית(DOC) הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
מסמכים חתומים
תנועה חתום להפקדה הורדה
ביוב, ניקוז, אספקת מים וסידורי תברואה חתום להפקדה הורדה
חלוקה לתאי שטח נספח חלוקה - חתום להפקדה הורדה
ביוב, ניקוז, אספקת מים וסידורי תברואה חתום להפקדה הורדה
מצב מאושר תשריט מצב מאושר. - חתום להפקדה הורדה
מים נספח מים. - חתום להפקדה הורדה
ביוב, ניקוז, אספקת מים וסידורי תברואה חתום להפקדה הורדה
טבלאות איזון והקצאה טבלאות איזון והקצאה - חתום להפקדה הורדה
בינוי חתום להפקדה הורדה
ביוב, ניקוז, אספקת מים וסידורי תברואה חתום להפקדה הורדה
טבלאות איזון והקצאה חוות דעת - חתום להפקדה הורדה
תדפיס הוראות התכנית חתום להפקדה הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע - חתום להפקדה הורדה
תכתובת
תכתובות טופס_תקנות_איחוד_וחלוקה.dot הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
הוגשו התנגדויות 09/09/2021 16 5
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 30/07/2021 16 5
פרסום להפקדה ברשומות 20/07/2021 תאריך פרסום: 20/07/2021. מס' ילקוט פרסומים: 9763. עמוד: 9743. שנה עברית: התשפא . 16 5 צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 09/07/2021 תאריך פרסום בעיתון: 09/07/2021. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 09/07/2021. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 05/07/2021. עיתון: מעריב הבוקר. 16 5
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 29/06/2021 16 5
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 24/06/2021 16 5
החלטה בדיון בהפקדה 01/04/2019 6 4
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 27/11/2018 4 2
קבלת תכנית 15/07/2018 3 2

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 13725 תכנית מתאר עוזייר שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2022009 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות 29/03/2022
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2022009 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות 29/03/2022
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2022009 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות 29/03/2022
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2022009 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות 29/03/2022
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021032 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות 10/11/2021
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021032 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות 10/11/2021
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021032 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות 10/11/2021
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021032 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות 10/11/2021
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021032 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות 10/11/2021
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021032 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות 10/11/2021
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021032 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות 10/11/2021
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021032 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות 10/11/2021
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021032 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות 10/11/2021
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2020029 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 12/10/2020
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2020029 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 12/10/2020
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2020029 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 12/10/2020
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2020029 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 12/10/2020
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2020001 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדה מקצועית לביוב בהתאם לתמא/ 34 14/01/2020
פרוטוקול הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019008 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 01/04/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019008 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 01/04/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019008 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 01/04/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019008 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 01/04/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019008 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 01/04/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019008 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 01/04/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019008 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 01/04/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019008 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 01/04/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 29/06/2021 הורדה

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אשרף נבואני - שמאי מקרקעין ב"כ פאעור מחמוד הורדה
2 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אשרף נבואני - שמאי מקרקעין ב"כ פאעור מחמוד הורדה
3 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות באיחור שלומית בארי רמ"י הורדה