יוש/ 13/ 8/ 115

שינוי הוראות בדבר: תוספת וניוד זכויות בניה, קווי בניין ופרגולות

מטרת התוכנית


שינוי הוראות בניה באזור מגורים ג' ואזור מגורים מיוחד בדבר:
אזור מגורים ג'- ניוד שטחים ודירות בין הקומות
אזור מגורים מיוחד "מגדל"- ניוד שחים ודירות בין הקומות.
אזור מגורים ג' חזית מסחרית- עדכון גובה קומה מסחרית.
הוראות לבניית פרגולות בכל שטח התכנית

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תכתובת
תכתובות פרסום_תכנית -עברית-הפקדה-אישור.dot הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 30/07/2021 תאריך פרסום בעיתון: 30/07/2021. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 29/07/2021. עיתון: ישראל היום. תאריך פרסום בעיתון: 29/07/2021. עיתון: מעריב הבוקר.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 07/07/2021
החלטה בדיון באישור תכנית 25/06/2021
לא הוגשו התנגדויות 01/03/2021
פרסום להפקדה בעיתונים 01/01/2021 תאריך פרסום בעיתון: 31/12/2020. עיתון: ישראל היום. תאריך פרסום בעיתון: 01/01/2021. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 31/12/2020. עיתון: עיתון מקומי ב.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 22/12/2020
החלטה בדיון בהפקדה 25/06/2020
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 24/02/2020
קבלת תכנית 24/02/2020

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
צפייה
תוכנית יוש/ 1/ 8/ 115 שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2021003 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתיישבות 23/06/2021
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2020005 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתיישבות 25/06/2020
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 07/07/2021 הורדה