251-0664102

תכנון מפורט במערב רומאנה - מתחם ר-4

מטרת התוכנית


תכנון שכונת מגורים חדשה וקביעת חלוקה

עיקרי הוראותיה


שינוי יעוד מחקלאות למגורים ב', לדרך ולשטח למבנים ומוסדות ציבור ושטחים פתוחים.
חלוקה בהסכמת כל הבעלים.
קביעת זכויות בניה וקווי בניין.
ביטול קטע דרך.

דברי הסבר


תכנית זו קובעת תכנון מפורט למתחם "ר-4" לפי תכנית המתאר המאושרת ג/13724, ומציעה חלוקה למגרשי בניה בהסכמת הבעלים.

מקום התוכנית


מערב לרומאנה, בכניסה ליישוב, צפונית מדרך מקומית מס' 4.

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
תנועה חתכי אורך הורדה
תנועה הורדה
מים פרשה טכנית הורדה
ביוב הורדה
מים הורדה
טבלאות הקצאה הורדה
סביבה ונוף הורדה
חלוקה ורישום הורדה
ניקוז הורדה
ניקוז הורדה
בינוי הורדה
מצב מאושר הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
גבול התכנית תלת מימד (KML) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
מסמכים
פרוטוקול / החלטות פרוטוקול הועדה המקומית הורדה
פרוטוקול / החלטות פרוטוקול מועצה אזורית הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 14/06/2021 25 19
החלטה בדיון בהפקדה 23/11/2020 25 19
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 01/01/2020 20 15
קבלת תכנית 12/05/2019 20 15

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 13724 תכנית מתאר רומאנה החלפה צפייה
תוכנית גנ/ 18472 הסטת דרך, רומאנה כפיפות צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2020034 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 23/11/2020
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2020034 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 23/11/2020
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2020034 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 23/11/2020
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2020013 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 01/06/2020
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2020013 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 01/06/2020
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2020013 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 01/06/2020
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2020013 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 01/06/2020
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה