ג/ 13724

תכנית מתאר רומאנה

מטרת התוכנית


רה- תכנון לכפר רומאנה- הרחבה ופיתוח תחום תכנון הקיים לשנת 2025.
1. הסדרת תכנית המתאר המאושרת.
2. התחבורות לדרך מס' 785.
3. הקלה מקו בניין לדרך 785, מ80 מ' מציר הדרך ל-40 מ' מציר הדרך.

עיקרי הוראותיה


נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) יח"ד יח"ד יח"ד
מגורים (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר
מסחר (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
הפקת מסמך בדבר העברת התכנית המאושרת למשרדי הוועדה המקומית 18/05/2008
פרסום לאישור ברשומות 02/04/2008 תאריך פרסום: 02/04/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5790. עמוד: 2599. שנה עברית: התשסח . צפייה
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 02/04/2008
פרסום לאישור בעיתונים 07/03/2008 תאריך פרסום בעיתון: 06/03/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 07/03/2008. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 07/03/2008. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 04/03/2008
אישור התכנית ע"י שר האוצר-התכנית אושרה 24/02/2008
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 13/02/2008
החלטה בדיון בהתנגדויות 28/11/2006
החלטה בדיון במועצה הארצית 12/09/2006
עיון שר האוצר-התכנית טעונה אישור השר 16/02/2006
פרסום להפקדה ברשומות 16/02/2006 תאריך פרסום: 16/02/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5495. עמוד: 1905. צפייה
הוגשו התנגדויות 10/02/2006
פרסום להפקדה בעיתונים 10/02/2006 תאריך פרסום בעיתון: 07/02/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 10/02/2006. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 03/02/2006. עיתון: כל אל ערב.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 10/01/2006
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 27/12/2005
החלטה בדיון בהפקדה 27/09/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 01/02/2003
קבלת תכנית 15/01/2003

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 11345 שינוי יעוד משטחים ציבוריים למגורים, רומאנה, מתאר 1 שינוי צפייה
תוכנית ג/ 11463 שינוי יעוד משצ"פ למגורים, מתאר 1, רומאנה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 13664 יעוד שטח למבני ציבור - בית מ.א. אל בטוף שינוי צפייה
תוכנית ג/ 1409 כבישי גישה לרומא הגלילית רומאנה -עוזיר ובועינה שינוי
תוכנית ג/ 3433 תכנית מתאר מושב לפידות שינוי
תוכנית ג/ 7736 שנוי יעוד שטח מחקלאי לבניה, רומאנה שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 251-0789529 תכנית מתאר רומאנה החלפה
תוכנית 251-1032028 תכנית מתאר רומאנה החלפה
תוכנית 251-0985556 תכנית מתאר רומאנה החלפה
תוכנית 251-0664102 תכנית מתאר רומאנה החלפה
תוכנית 251-1032325 תכנית מתאר רומאנה החלפה
תוכנית 304-0365627 תכנית מתאר רומאנה שינוי
תוכנית 251-0365619 תכנית מתאר רומאנה שינוי
תוכנית 251-0783415 תכנית מתאר רומאנה שינוי
תוכנית 251-0295022 תכנית מתאר רומאנה שינוי
תוכנית 251-1034180 תכנית מתאר רומאנה שינוי
תוכנית גנ/ 18472 תכנית מתאר רומאנה שינוי צפייה
תוכנית 251-0853424 תכנית מתאר רומאנה שינוי
תוכנית ג/ 12955 תכנית מתאר רומאנה כפיפות צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2008005 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר 03/03/2008
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2008003 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר 04/02/2008
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2007018 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות 13/06/2007
פרוטוקול הורדה
2006026 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות 28/11/2006
פרוטוקול הורדה
309 ועדה ארצית - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים (ולנת"ע) 12/09/2006
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
490 ועדה ארצית - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים (ולקחש"פ) 04/04/2005
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
259 ועדה ארצית - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים (ולנת"ע) 08/02/2005
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
201 ועדה ארצית - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולקחש''פ 06/12/2004
פרוטוקול הורדה
2004009 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 27/09/2004
פרוטוקול הורדה
2004008 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר 12/05/2004
פרוטוקול הורדה
2004001 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר 07/01/2004
פרוטוקול הורדה
2003015 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר 27/08/2003
פרוטוקול הורדה

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מיכל אושרוב משרד הבינוי והשיכון
2 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אחמד מוסטפא אבו חוסיין
3 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אסעיד מוסטפא
4 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ברכאת אבו חוסיין
5 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות גמאל אבו חוסיין
6 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ד"ר ריאד חטיב ראש המועצה האזורית אל בטוף
7 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות דיאב אסעיד
8 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ת.ז. 20989471 דיב אסעיד
9 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חאלד מוחמד אסעיד
10 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חוסין תופיק
11 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות טאהר מוחמד אסעיד
12 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות טלאל עפאן ת.ז. 25953803
13 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ישולה קמבליס חברת חשמל
14 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מוסטפא חוסיין אסעיד
15 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מחמוד מחמוד אבו חוסיין
16 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מנסור סאלח אבו חוסיין
17 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות נימר אסעיד 20989489
18 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סועאף אבו גאמוס
19 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עאטף אבו חוסיין
20 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עבד אבו חוסיין
21 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עומר סאלח אבו חוסיין
22 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עלי אסעיד
23 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עסאלה מחמוד עבד אל רחמאן ת.ז. 55893951
24 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות פואז סעיד אבו חוסיין
25 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חברת מקורות רפאל נוי חוף שמן