ג/ 13664

יעוד שטח למבני ציבור - בית מ.א. אל בטוף

מטרת התוכנית


1.
א. שינוי יעוד שטח מאזור חקלאי לאזור למבני ציבור ולדרכים.
ב. שינוי יעוד שטח מאזור שטח ציבורי פתוח לאזור מבני ציבורי וחינוך.
ג. ביטול דרך ויעודה לאזור מבני ציבור וחינוך.
2. קביעת התכליות המותרות לכל יעוד.
3. קביעת הוראות בניה,צפיפות,מרווחי בניה,גובה בניינים.
4. קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 23/12/2005 תאריך פרסום בעיתון: 20/12/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 23/12/2005. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 23/12/2005. עיתון: כל אל ערב.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 30/11/2005
פרסום לאישור ברשומות 06/07/2004 תאריך פרסום: 06/07/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5311. עמוד: 3325. שנה עברית: התשסד . צפייה
החלטה בדיון באישור תכנית 17/05/2004
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 30/03/2004
לא הוגשו התנגדויות 14/03/2004
פרסום להפקדה ברשומות 29/02/2004 תאריך פרסום: 29/02/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5276. עמוד: 2062. שנה עברית: התשסד . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 27/02/2004 תאריך פרסום בעיתון: 27/02/2004. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 24/02/2004. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 24/02/2004. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 14/01/2004
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 13/01/2004
החלטה בדיון בוולק"ח 01/09/2003
החלטה בדיון בהפקדה 11/06/2003
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 29/01/2003
קבלת תכנית 25/12/2002

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 3800 כפר עוזיר שינוי צפייה
תוכנית תמ"א 31 התליה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 13724 יעוד שטח למבני ציבור - בית מ.א. אל בטוף שינוי צפייה
תוכנית ג/ 13725 יעוד שטח למבני ציבור - בית מ.א. אל בטוף שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2004010 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 17/05/2004
פרוטוקול הורדה
174 ועדה ארצית - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולקחש''פ 01/09/2003
פרוטוקול הורדה
2003006 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר 11/06/2003
פרוטוקול הורדה