251-0814178

הסדרת זכויות בניה למבני ציבור - אום אלגנם

מטרת התוכנית


שינוי קווי בניין וקביעת זכויות בשטח למבני ציבור

עיקרי הוראותיה


שינוי קווי בניין
קביעת הוראות וזכויות בניה

דברי הסבר


קביעת זכויות בניה למתחם בית הספר באום אלגנם
מאחר והמבנים נבנו על פי תכנית שלא קבעה זכויות בניה .

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מבני ציבור (מ"ר) 13,858 מ"ר מ"ר +13,858 מ"ר

מקום התוכנית


מתחם בית ספר יסודי אום אלגנם דרומית ליישוב

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום תוכנית מאושרת הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום תשריט 1 הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום תשריט 2 הורדה
מסמכים חתומים
תדפיס הוראות התכנית חתום להפקדה הורדה
מצב מאושר חתום להפקדה הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
גבול התכנית תלת מימד (KML) הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
הפקת מסמך בדבר העברת התכנית המאושרת למשרדי הוועדה המקומית 07/04/2021 5 5
התכנית אושרה 07/04/2021 5 5
פרסום לאישור בעיתונים 26/03/2021 תאריך פרסום בעיתון: 26/03/2021. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 26/03/2021. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 25/03/2021. עיתון: מעריב הבוקר. 5 5
פרסום לאישור ברשומות 16/03/2021 תאריך פרסום: 16/03/2021. מס' ילקוט פרסומים: 9486. עמוד: 4342. שנה עברית: התשפא . 5 5 צפייה
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 16/03/2021 5 5
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 10/03/2021 5 5
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 31/12/2020 5 5
לא הוגשו התנגדויות 18/11/2020 5 5
פרסום להפקדה בעיתונים 18/09/2020 תאריך פרסום בעיתון: 16/09/2020. עיתון: מעריב הבוקר. תאריך פרסום בעיתון: 18/09/2020. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 18/09/2020. עיתון: עיתון מקומי א. 5 5
פרסום להפקדה ברשומות 21/07/2020 תאריך פרסום: 21/07/2020. מס' ילקוט פרסומים: 8994. עמוד: 7353. שנה עברית: התשף . 5 5 צפייה
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 19/07/2020 5 5
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 08/07/2020 5 5
החלטה בדיון בהפקדה 27/05/2020 4 4
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 17/04/2020 4 4
קבלת תכנית 26/12/2019 4 4

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 11002 כביש מחבר בין שיבלי לאום אל ג'אנם כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 15656 תוכנית מתאר שבלי - אום אל-גנם כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 2351 שנוי יעוד מחקלאי לשטח מבני ציבור (בית ספר) אום אל ג'נם החלפה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2020010 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות 27/05/2020
פרוטוקול הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2020010 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות 27/05/2020
פרוטוקול הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2020010 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות 27/05/2020
פרוטוקול הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2020010 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות 27/05/2020
פרוטוקול הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 28/02/2021 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 09/07/2020 הורדה