ג/ 11002

כביש מחבר בין שיבלי לאום אל ג'אנם

מטרת התוכנית


א. יעוד שטחים חקלאיים לאזור מגורים א' עם שטחים ציבוריים אחרים.
ב. תכנון מערכת דרכים, כולל כביש מחבר בין כפר שיבלי וכפר אום אל ג'נם.
ג. איחוד וחלוקה חדשה.

עיקרי הוראותיה


נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) 204 יח"ד +204 יח"ד יח"ד
מגורים (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 22/10/2000 תאריך פרסום בעיתון: 22/10/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 20/10/2000. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 20/10/2000. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום לאישור ברשומות 21/08/2000 תאריך פרסום: 21/08/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4912. עמוד: 4521. שנה עברית: התשס . צפייה
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 29/06/2000
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 22/06/2000
החלטה בדיון באישור תכנית 03/05/2000
לא הוגשו התנגדויות 22/12/1999
פרסום להפקדה ברשומות 22/11/1999 תאריך פרסום: 22/11/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4825. עמוד: 1433. שנה עברית: התשס . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 22/10/1999 תאריך פרסום בעיתון: 22/10/1999.
התכנית הועברה לטיפול הועדה המקומית 12/10/1999
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 12/10/1999
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו 12/10/1999
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה 12/10/1999
החלטה בדיון בהפקדה 24/03/1999
קבלת תכנית 05/11/1998

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 1281 בחירת צונים (אום אל ג'נם) שינוי
תוכנית ג/ 2351 שנוי יעוד מחקלאי לשטח מבני ציבור (בית ספר) אום אל ג'נם שינוי
תוכנית ג/ 4496 שינוי יעוד למגורים שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 13757 כביש מחבר בין שיבלי לאום אל ג'אנם שינוי צפייה
תוכנית ג/ 15569 כביש מחבר בין שיבלי לאום אל ג'אנם שינוי
תוכנית 251-0324806 כביש מחבר בין שיבלי לאום אל ג'אנם שינוי
תוכנית ג/ 16293 כביש מחבר בין שיבלי לאום אל ג'אנם שינוי צפייה
תוכנית 251-0666149 כביש מחבר בין שיבלי לאום אל ג'אנם שינוי
תוכנית 251-1044205 כביש מחבר בין שיבלי לאום אל ג'אנם שינוי
תוכנית ג/ 15656 כביש מחבר בין שיבלי לאום אל ג'אנם שינוי
תוכנית 211-0220699 כביש מחבר בין שיבלי לאום אל ג'אנם כפיפות
תוכנית 251-0814178 כביש מחבר בין שיבלי לאום אל ג'אנם כפיפות