ג/ 13757

שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח תיירות, בשיפולים המזרחיים, הר תבור

מטרת התוכנית


2.1 מטרות התכנית:-
עריכת תכנית לשינוי יעוד לצורך הקמת פרוייקט לתיירות המבוססת על ארועים:-
* הקמת מוקד ארוים שיכלול ככר תערוכות עם מוקדי יצירה אומנותיים, דוכני הצגה ומכירה, בימות תאטרון קטנות ואמפיתיאטרון מרכזי וחדרי אירוח.
* הקצעת שטח למוסדות ציבור וספורט לשרות הכפר אום אל גאנם.
* קביעת שטח נרחב לשצ"פ.
* קביעת נגישות לשני יעודי הקרקע.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
החלטה בדיון בהפקדה 28/04/2003
קבלת תכנית 03/02/2003

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 11002 כביש מחבר בין שיבלי לאום אל ג'אנם שינוי צפייה
תוכנית ג/ 4748 שינוי למתאר כפר תבור שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2003005 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל 28/04/2003
פרוטוקול הורדה