יוש/ 4/ 2/ 201

תכנית מפורטת מס' 201/2/4 בבית אריה, שינוי הוראות וזכויות בניה במגרש 352

מטרת התוכנית


שינוי בהוראות הבנייה למגרש מס' 352:
1. חלוקת משנה במגרש
2. תוספת יח"ד
3. קביעת הוראות בניה בתחום התכנית

עיקרי הוראותיה


הוראות בניה

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) 2 יח"ד +1 יח"ד +1 יח"ד

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
נספחים
נספח/ הוראות בינוי הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 17/02/2021
פרסום לאישור בעיתונים 31/12/2020 תאריך פרסום בעיתון: 31/12/2020. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 28/12/2020. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 28/12/2020. עיתון: מעריב הבוקר. תאריך פרסום בעיתון: 28/12/2020. עיתון: עיתון מקומי ב.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 24/12/2020
החלטה בדיון באישור תכנית 26/11/2020
לא הוגשו התנגדויות 26/11/2020
פרסום להפקדה בעיתונים 20/04/2020 תאריך פרסום בעיתון: 06/04/2020. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 06/04/2020. עיתון: מעריב הבוקר. תאריך פרסום בעיתון: 07/04/2020. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 20/04/2020. עיתון: עיתון מקומי ב.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 31/03/2020
החלטה בדיון בהפקדה 27/11/2019
אישור הדרג המדיני - ניתן אישור לבקשה 27/08/2019
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 27/05/2019
קבלת תכנית 20/05/2019

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית יוש/ 6/ 3/ 201 בית אריה שינויים בהוראות הבנייה שינוי צפייה
תוכנית יוש/ 2/ 201 שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2020008 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתיישבות 26/11/2020
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2019009 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתיישבות 27/11/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 08/12/2020 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 31/03/2020 הורדה