יוש/ 6/ 3/ 201

בית אריה שינויים בהוראות הבנייה

מטרת התוכנית


א. שינוי בהוראות ומגבלות הבנייה באזור מגורים א' ובאזור מגורים ב' בתחום תכניות מפורטות מאושרות מס' 201/2 ו-201/3 (שטח בניה מותר, גובה בנייה מירבי, קו בניין צדדי, שטח מרתף, חובת רעפים, חלל גג רעפים, חנייה, הוראות למבני עזר ופרגולות).
ב. בנוסף לסעיף א' לעיל יותר גם שינוי בקווי בניין קדמיים וצדדיים (ללא שינוי בקווי בניין האחוריים) במגרשים המפורטים בטבלה בפרק ה' בהוראות תכנית זו.

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום תכנית מפורטת הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום תשריט הורדה
תשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום תשריט הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום תרשים סביבה הורדה
נספחים
נספח/ הוראות איכות הסביבה תוכנית מאושרת הורדה
מסמכים
צילום אויר - תצ"א תוכנית מאושרת הורדה
צילום אויר - תצ"א הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 28/11/2013 תאריך פרסום בעיתון: 27/11/2013. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 27/11/2013. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 28/11/2013. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 24/11/2013
החלטה בדיון באישור תכנית 05/06/2013
לא הוגשו התנגדויות 14/05/2013
פרסום להפקדה בעיתונים 14/03/2013 תאריך פרסום בעיתון: 13/03/2013. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 13/03/2013. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 14/03/2013. עיתון: עיתון מקומי א.
החלטה בדיון בהפקדה 16/01/2013
אישור הדרג המדיני - ניתן אישור לבקשה 21/08/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 12/06/2011
קבלת תכנית 12/06/2011

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית יוש/ 2/ 201 שינוי
תוכנית יוש/ 3/ 201 שינוי

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית יוש/ 21/ 3/ 201 בית אריה שינויים בהוראות הבנייה שינוי צפייה
תוכנית יוש/ 25/ 3/ 201 בית אריה שינויים בהוראות הבנייה שינוי צפייה
תוכנית יוש/ 26/ 3/ 201 בית אריה שינויים בהוראות הבנייה שינוי צפייה
תוכנית יוש/ 23/ 3/ 201 בית אריה שינויים בהוראות הבנייה שינוי צפייה
תוכנית יוש/ 4/ 2/ 201 בית אריה שינויים בהוראות הבנייה שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2013007 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתיישבות 05/06/2013
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2013001 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתיישבות 16/01/2013
פרוטוקול הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 18/11/2013 הורדה