יוש/ 21/ 3/ 201

בית אריה - תוספת בניה- (מגרש מס'256-1)

מטרת התוכנית


1-שינוי בקו הבניין הקודמי בחלק מהחזית הקדמית
2-שינוי בקו בנין צדדי ואחורי
3-תוספת בניה בחזית המגרש במסגרת זכויות הבניה המותרות
4-קביעת הוראות ומגבלות בניה לתוספת הבנייה המבקשת

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
נספחים
נספח/ הוראות בינוי הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 20/08/2017
החלטה בדיון באישור תכנית 14/06/2017
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 14/06/2017
פרסום להפקדה בעיתונים 08/02/2017 תאריך פרסום בעיתון: 06/02/2017. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 06/02/2017. עיתון: ישראל היום. תאריך פרסום בעיתון: 08/02/2017. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 08/01/2017
החלטה בדיון בהפקדה 14/12/2016
אישור הדרג המדיני - ניתן אישור לבקשה 29/11/2016
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 06/10/2016
קבלת תכנית 06/10/2016

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית יוש/ 6/ 3/ 201 בית אריה שינויים בהוראות הבנייה שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2017008 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתיישבות 14/06/2017
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2016014 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתיישבות 14/12/2016
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 25/07/2017 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 08/01/2017 הורדה