יוש/ 26/ 3/ 201

בית אריה-מגרש מס' 801-1

מטרת התוכנית


1-שינוי בקו הבניין הקדמי בחלק מהחזית הקדמית.
2-תוספת בניה בחזית המגרש במסגרת זכויות הבניה המותרת
3-שינוי בתכסית הבניה המותרת.
4-קביעת הוראות ומגבלות בניה לתוספת הבנייה המבוקשת

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
אישור הדרג המדיני - ניתן אישור לבקשה 31/01/2018
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 21/05/2017
קבלת תכנית 21/05/2017

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית יוש/ 6/ 3/ 201 בית אריה שינויים בהוראות הבנייה שינוי צפייה
תוכנית יוש/ 3/ 201 שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2018009 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתיישבות 12/09/2018
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2018004 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתיישבות 11/04/2018
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה