יוש/ 23/ 3/ 201

בית אריה - מגרש 296

מטרת התוכנית


-שינוי ייעוד של שטח כלוא בגודל של144 מ''ר משצ''פ למגורים א' וצירופו למיגרש 296
-שינוי בהראות הבנייה למגרש מס'296 (אזור מגורים א') כדלקמן:
א.שינוי קו בנין אחורי מ-4.0 מ' ל-7מ' ללא שינוי בזכויות הבניה המותרת

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 20/02/2017
קבלת תכנית 20/02/2017

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית יוש/ 6/ 3/ 201 בית אריה שינויים בהוראות הבנייה שינוי צפייה
תוכנית יוש/ 3/ 3/ 201 שינוי יעוד משטח לתכנון בעתיד למגורים-40 יח"ד שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2017008 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתיישבות 14/06/2017
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה