יוש/ 3/ 3/ 201

שינוי יעוד משטח לתכנון בעתיד למגורים-40 יח"ד

מטרת התוכנית


1. שינוי משטח לתכנון בעתיד למגורים ושצ"פ.
2. שינוי יעוד מאזור מגורים ב' לאזור מגורים א' ושינוי גבולות המגרשים בהתאם למצב קיים.
3. קביעת הוראות ומגבלות בניה בתחום התוכנית.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) 40 יח"ד +2 יח"ד יח"ד

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום תשריט הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום תוכנית מאושרת הורדה
נספחים
נספח/ הוראות תנועה נספח תחבורה הורדה
נספח כללי/אחר מפע"ת הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
התכנית אושרה 13/12/2012
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 13/12/2012
פרסום לאישור בעיתונים 13/12/2012 תאריך פרסום בעיתון: 27/11/2012. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 27/11/2012. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 13/12/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 22/11/2012
החלטה בדיון באישור תכנית 14/11/2012
החלטה בדיון בהתנגדויות 18/10/2012
פרסום להפקדה בעיתונים 21/06/2012 תאריך פרסום בעיתון: 18/06/2012. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 18/06/2012. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 21/06/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
החלטה בדיון בהפקדה 21/12/2011
אישור הדרג המדיני - ניתן אישור לבקשה 16/11/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 15/09/2011
קבלת תכנית 15/09/2011

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית יוש/ 3/ 201 שינוי

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית יוש/ 5/ 201 שינוי יעוד משטח לתכנון בעתיד למגורים-40 יח"ד שינוי צפייה
תוכנית יוש/ 10/ 3/ 201 שינוי יעוד משטח לתכנון בעתיד למגורים-40 יח"ד שינוי צפייה
תוכנית יוש/ 23/ 3/ 201 שינוי יעוד משטח לתכנון בעתיד למגורים-40 יח"ד שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
546 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - מועצת התכנון העליונה 24/07/2013
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה