יוש/ 5/ 201

הוראות בניה לממ"דים

מטרת התוכנית


קביעת הוראות אחידות לבניית ממ"דים במבני מגורים, תוך שמירה והתאמה להנחיות ודרישות פיקוד העורף (הג"א) בהתאם לתקופה בה ניתן היתר הבנייה כדלקמן:
השטח המינימאלי הנדרש על-ידי פיקוד העורף (הג"א) לבניית ממ"דים, לא ייכלל בשטח המותר לבנייה שנקבע בהוראות התכנית המפורטת המאושרת החלה על המקום המבוקש.

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום תכנית מפורטת הורדה
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
נספחים
נספח כללי/אחר אורטופוטו הורדה
נספח כללי/אחר צילום לווין הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 05/01/2016
החלטה בדיון באישור תכנית 30/12/2015
לא הוגשו התנגדויות 14/12/2015
פרסום להפקדה בעיתונים 14/10/2015 תאריך פרסום בעיתון: 07/10/2015. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 07/10/2015. עיתון: ישראל פוסט. תאריך פרסום בעיתון: 14/10/2015. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 02/09/2015
החלטה בדיון בהפקדה 19/08/2015
אישור הדרג המדיני - ניתן אישור לבקשה 05/07/2015
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 21/04/2015
קבלת תכנית 21/04/2015

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית יוש/ 1/ 5/ 3/ 201 בית אריה - שכונת האומנים שינוי צפייה
תוכנית יוש/ 2/ 3/ 201 38 יח"ד בית אריה שינוי צפייה
תוכנית יוש/ 3/ 3/ 201 שינוי יעוד משטח לתכנון בעתיד למגורים-40 יח"ד שינוי צפייה
תוכנית יוש/ 1/ 202 שינוי
תוכנית יוש/ 2/ 2/ 202 שינוי
תוכנית יוש/ 2/ 201 שינוי
תוכנית יוש/ 3/ 201 שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2015017 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתיישבות 30/12/2015
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2015010 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתיישבות 19/08/2015
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 03/01/2016 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 31/08/2015 הורדה