יוש/ 2/ 3/ 201

38 יח"ד בית אריה

מטרת התוכנית


1. שינוי יעוד מאזור לתכנון בעתיד למגורים, לשצ"פ.
2. קביעת תכליות, שימושים, הגבלות בניה ותנאים למתן היתר בניה בתחום התכנית.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) 38 יח"ד יח"ד יח"ד

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום תוכנית מאושרת הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום תשריט התוכנית הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום תשריט התכנית הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום תוכנית מאושרת הורדה
נספחים
נספח/ הוראות דרכים תנועה וחניה נספח תחבורה הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 29/12/2012 תאריך פרסום בעיתון: 29/10/2012. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 29/12/2012. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 01/11/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
החלטה בדיון באישור תכנית 17/10/2012
פרסום להפקדה בעיתונים 16/08/2012 תאריך פרסום בעיתון: 14/08/2012. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 14/08/2012. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 16/08/2012. עיתון: עיתון מקומי ב.
החלטה בדיון בהפקדה 13/06/2012
אישור הדרג המדיני - ניתן אישור לבקשה 25/03/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 15/09/2011
קבלת תכנית 15/09/2011

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית יוש/ 3/ 201 שינוי

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית יוש/ 5/ 201 38 יח"ד בית אריה שינוי צפייה