יוש/ 1/ 5/ 3/ 201

בית אריה - שכונת האומנים

מטרת התוכנית


א. שינוי ייעוד משטח למבני ציבור לאזור מגורים ב' ודרך.
ב. שינוי יעוד מאזור מגורים לשטח ציבורי פתוח.
ג. שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח למגורים.
ד. שינוי יעוד מאזור מגורים ב' לאזור מגורים א'.
ה. קביעת תכליות, שימושים, הגבלות בניה ותנאים למתן היתר בניה.
ו. שינוי הוראות לקוי בנין באזור מגורים א' ו-ב'.
ז. שינוי בגבולות המגרשים.

עיקרי הוראותיה


שכונת מגורים 127 יח"ד.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) 127 יח"ד יח"ד יח"ד

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הוראות התכנית - מעודכנות הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 14/03/2013 תאריך פרסום בעיתון: 11/03/2013. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 11/03/2013. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 14/03/2013. עיתון: עיתון מקומי א.
החלטה בדיון באישור תכנית 27/02/2013
החלטה בדיון בהתנגדויות 28/01/2013
פרסום להפקדה בעיתונים 01/11/2012 תאריך פרסום בעיתון: 29/10/2012. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 29/10/2012. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 01/11/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
החלטה בדיון בהפקדה 13/06/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 13/05/2012
אישור הדרג המדיני - ניתן אישור לבקשה 25/03/2012
קבלת תכנית 02/01/2012

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית יוש/ 3/ 201 שינוי

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית יוש/ 5/ 201 בית אריה - שכונת האומנים שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2014003 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתיישבות 19/02/2014
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2013003 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתיישבות 27/02/2013
פרוטוקול הורדה