יוש/ 10/ 3/ 201

אזור מגורים א' ואזור מגורים ב' - 27 יח"ד

מטרת התוכנית


1. שינוי בתוואי המגרשים מס' 730-734.
2. שינוי יעוד מגרש 712 מאזור מגורים א' למגרש לחניה.
3. תוספת 15 מגרשים דו משפחתיים .
4. קביעת הוראות בניה בתחום התכנית.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) 27 יח"ד +3 יח"ד יח"ד

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום תוכנית מאושרת הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום תוכנית מאושרת הורדה
נספחים
נספח/ הוראות תנועה תכנית מופקדת / לעיון הציבור הורדה
נספח/ הוראות בינוי תוכנית מאושרת הורדה
נספח/ הוראות בינוי נספח בינוי הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 17/08/2015
החלטה בדיון באישור תכנית 22/07/2015
החלטה בדיון בהתנגדויות 08/06/2015
הוגשו התנגדויות 11/09/2014
פרסום להפקדה בעיתונים 12/06/2014 תאריך פרסום בעיתון: 10/06/2014. עיתון: ישראל היום. תאריך פרסום בעיתון: 10/06/2014. עיתון: מקור ראשון. תאריך פרסום בעיתון: 12/06/2014. עיתון: עיתון יומי א.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 13/04/2014
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 13/04/2014
החלטה בדיון בהפקדה 19/03/2014
אישור הדרג המדיני - ניתן אישור לבקשה 25/08/2013
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 25/07/2013
קבלת תכנית 17/07/2013

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית יוש/ 3/ 3/ 201 שינוי יעוד משטח לתכנון בעתיד למגורים-40 יח"ד שינוי צפייה
תוכנית יוש/ 3/ 201 שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2015009 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתיישבות 22/07/2015
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2014029 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתנגדויות 23/11/2014
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2014004 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתיישבות 19/03/2014
פרוטוקול הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
מסמך להסכמת קמ"ט אפוטרופוס, יועמש, פורום הכנה למת"ע מקדים 17/07/2013 הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 06/08/2015 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 27/05/2014 הורדה

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ניר גלעד עו"ד בשם גל ואביב גראופן
2 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מרדכי טימסית - עו"ד
3 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות דניאל קרמר - עו"ד בשם לופו רונית וקיבייקו שי