יוש/ 25/ 3/ 201

בית אריה - מיגרש מס'457

מטרת התוכנית


הגדלת מגרש 457 בכ-70 מ''ר ע''י תוספת שטח כלוא גובל מצידו הדרומי של המגרש,ללא שינוי בייעוד הקרקע,וללא שינוי בקווי בנין או בזכויות הבניה המותרות.

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
התכנית הועברה לטיפול הועדה המקומית 17/09/2018
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 21/11/2017
קבלת תכנית 21/11/2017

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית יוש/ 6/ 3/ 201 בית אריה שינויים בהוראות הבנייה שינוי צפייה
תוכנית יוש/ 3/ 201 שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2018009 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתיישבות 12/09/2018
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2018004 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתיישבות 11/04/2018
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה