יוש/ 1/ 18/ 218

תכנית מפורטת מס' 1/ 18/ 218 בית אל

מטרת התוכנית


1. שינויי ייעוד מאזור חקלאי לשכונת מגורים, לאזור מגורים ומסחר ומשרדים, לאזור מבנים ומוסדות ציבור, לשטח ציבורי פתוח, לשטחים פתוחים ולדרכים.
2. קביעת התכליות המותרות ביעודי הקרקע.
3. התווית רשת הדרכים למיניהן וסיווגן.
4. קביעת זכויות, הוראות ומגבלות בניה בתחום התכנית.
5. אישור תכנון ל- 346 יח"ד.
6. קביעת בינוי בגובה 9 קומות מעל קומות מסחר ומשרדים, 10-11 קומות מגורים מעל קומת מסחר, ו- 10 קומות מעל קומת עמודים.
7. קביעת הוראות לבינוי ועיצוב אדריכלי
8. קביעת הוראות לפיתוח השטח.
9. קביעת תנאים, שלבי ביצוע ושלבי פיתוח שיחייבו את מבצעי התכניות.
10. קביעת הוראות להוצאת היתרי בניה והיתר אכלוס.
11. קביעת הוראות להכנת תכנית מפורטת ל-346 יח"ד
8. קביעת תנאים, שלבי ביצוע ושלבי ביצוע ושלבי פיתוח שיחייבו את מבצעי התכניות.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) 346 יח"ד יח"ד +346 יח"ד

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
תשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום הורדה
נספחים
נספח/ הוראות תנועה הורדה
נספח/ הוראות בינוי הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 18/01/2021 תאריך פרסום בעיתון: 18/01/2021. עיתון: משרדי מפקדת התיאום והקישור הנפתית. תאריך פרסום בעיתון: 16/01/2021. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 15/01/2021. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 14/01/2021. עיתון: מעריב הבוקר.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 07/01/2021
אישור הדרג המדיני - ניתן אישור לבקשה 30/12/2020
החלטה בדיון באישור תכנית 14/10/2020
פרסום להפקדה בעיתונים 31/01/2020 תאריך פרסום בעיתון: 31/01/2020. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 31/01/2020. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 31/01/2020. עיתון: ידיעות אחרונות. תאריך פרסום בעיתון: 27/01/2020. עיתון: משרדי מפקדת התיאום והקישור הנפתית.
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית 27/01/2020
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 18/11/2019
החלטה בדיון בהפקדה 25/09/2019
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 18/06/2018
קבלת תכנית 18/06/2018

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית יוש/ 18/ 218 שכונת מגורים 296 יח"ד שינוי צפייה
תוכנית RJ5 שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2020006 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתיישבות 14/10/2020
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2019006 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתיישבות 05/08/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה 11/01/2021 הורדה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית 21/11/2019 הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 07/01/2021 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 21/11/2019 הורדה