יוש/ 18/ 218

שכונת מגורים 296 יח"ד

מטרת התוכנית


1. שינוי יעוד מאזור חקלאי לשכונת מגורים.
2. קביעת שימושים בייעודים השונים.
3. התווית רשת דרכים וסיווגן.
4. קביעת הוראות בניה בתחום התוכנית.
5. קביעת הוראות לטיפול בשטחים פתוחים.
6. קביעת תנאים, הנחיות ושלבי פיתוח שיחוייבו את מבצעי התוכנית.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) 296 יח"ד +28 יח"ד יח"ד

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום תוכנית מאושרת הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום תוכנית מאושרת הורדה
נספחים
נספח/ הוראות בינוי תוכנית מאושרת הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 31/07/2015 תאריך פרסום בעיתון: 31/07/2015. עיתון: מעריב הבוקר. תאריך פרסום בעיתון: 31/07/2015. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 31/07/2015. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 31/07/2015. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 29/07/2015
החלטה בדיון באישור תכנית 19/02/2014
לא הוגשו התנגדויות 06/01/2014
פרסום להפקדה בעיתונים 06/11/2013 תאריך פרסום בעיתון: 30/10/2013. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 06/11/2013. עיתון: אל-איאם. תאריך פרסום בעיתון: 06/11/2013. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 02/11/2013. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 30/10/2013
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 06/08/2013
החלטה בדיון בהפקדה 08/05/2013
אישור הדרג המדיני - ניתן אישור לבקשה 21/04/2013
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 13/12/2012
קבלת תכנית 13/12/2012

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית יוש/ 5/ RJ תוכנית המתאר האזורית מחוז ירושלים שינוי
תוכנית יוש/ 4/ 218 שינוי

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית יוש/ 1/ 18/ 218 שכונת מגורים 296 יח"ד שינוי צפייה
תוכנית יוש/ 7000273721 שכונת מגורים 296 יח"ד שימוש חורג

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2015009 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתיישבות 22/07/2015
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2014003 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתיישבות 19/02/2014
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2013006 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתיישבות 08/05/2013
פרוטוקול הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה 24/04/2014 הורדה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית 08/08/2013 הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 10/04/2014 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 06/08/2013 הורדה