259-1009489

גוש:13990 חלקה:17 מגרש :231- יסוד המעלה

מטרת התוכנית


הסדרת קווי ביניין והגדלת זכויות בניה .

עיקרי הוראותיה


1. שינוי קווי בניין לפי סעיף 62א(א)4.
2. הגדלת השטח הכלול לבניה לפי סעיף 62א(א)(16)א(2).

דברי הסבר


מטרת התכנית הסדרת קווי בניין, בהתאם לסעיפי 62א' לחוק התכנון והבנייה.

מקום התוכנית


מגרש 231 ביסוד המעלה
רחוב התאנה

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
קבצים דיגיטליים
הוראות התכנית(DOC) הורדה
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
הוראות התכנית(DOC) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
נספחים
מצב מאושר הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 12/02/2023 18 15

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 2101 תכנית מתאר -יסוד המעלה שינוי צפייה
תוכנית 259-0394601 ג/23255-תכנית מתאר כוללנית יסוד המעלה כפיפות צפייה