261-0787986

כאוכב אבו אלהיג'א - הגדלת זכויות בנייה במגרש 181

מטרת התוכנית


שינוי הוראות וזכויות בנייה

עיקרי הוראותיה


שינוי הוראות וזכויות בנייה

דברי הסבר


תכנית מפורטת ג/9779 מגדירה 80% בנייה לאזור מגורים לרבות מגרש 181 .
תכנית זו בא לשנות את תכנית המתאר ולהגדיל זכויות בנייה במגרש מגורים 181 בשכונה דרומית (צד צפוני של כביש מס ' 24 ) ל - 150% ללא שינוי במספר יח"ד . ( 3 יח"ד למגרש) .

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) 3 יח"ד +3 יח"ד יח"ד
מגורים (מ"ר) 659 מ"ר +359.76 מ"ר +299.24 מ"ר

מקום התוכנית


צד דרומי של כפר כואכב אבו אלהיג'א בשכונת המגרשים צפונית לכביש מס' 24

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום תוכנית מאושרת הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום 1 הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום 2 הורדה
מסמכים חתומים
תדפיס הוראות התכנית חתום להפקדה הורדה
מצב מאושר רקע תכנוני קיים-חתום להפקדה הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
גבול התכנית תלת מימד (KML) הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
הפקת מסמך בדבר העברת התכנית המאושרת למשרדי הוועדה המקומית 17/12/2020 10 6
התכנית אושרה 17/12/2020 10 6
פרסום לאישור בעיתונים 11/12/2020 תאריך פרסום בעיתון: 11/12/2020. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 11/12/2020. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 08/12/2020. עיתון: מעריב הבוקר. 10 6
פרסום לאישור ברשומות 06/12/2020 תאריך פרסום: 06/12/2020. מס' ילקוט פרסומים: 9272. עמוד: 1892. שנה עברית: התשפא . 10 6 צפייה
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 06/12/2020 10 6
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 02/12/2020 10 6
לא הוגשו התנגדויות 10/09/2020 10 6
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 06/08/2020 10 6
פרסום להפקדה ברשומות 26/07/2020 תאריך פרסום: 26/07/2020. מס' ילקוט פרסומים: 9001. עמוד: 7471. שנה עברית: התשף . 10 6 צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 10/07/2020 תאריך פרסום בעיתון: 08/07/2020. עיתון: מעריב הבוקר. תאריך פרסום בעיתון: 10/07/2020. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 10/07/2020. עיתון: עיתון מקומי א. 10 6
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 23/06/2020 10 6
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 15/06/2020 10 6
החלטה בדיון בהפקדה 24/02/2020 10 6
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 09/01/2020 8 5
קבלת תכנית 14/11/2019 6 3

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 15607 תכנית מתאר כאוכב החלפה צפייה
תוכנית ג/ 9779 יעוד שטח למגורים, מבני ציבור, תיירות, ספורט ושצ"פ,שינוי למתאר, כאוכב. החלפה צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2020005 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות 24/02/2020
תמלול הישיבה הורדה
2020005 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות 24/02/2020
תמלול הישיבה הורדה
2020005 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות 24/02/2020
תמלול הישיבה הורדה
2020005 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות 24/02/2020
תמלול הישיבה הורדה
2020005 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות 24/02/2020
תמלול הישיבה הורדה
2020005 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות 24/02/2020
תמלול הישיבה הורדה
2020005 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות 24/02/2020
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 29/11/2020 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 17/06/2020 הורדה