תמל/ 2018

פינוי בינוי מתחם המלבן - אור יהודה

מטרת התוכנית


לאפשר תהליך התחדשות עירונית למתחם "המלבן" בשכונת בר גיורא באור יהודה, במסלול של פינוי-בינוי ליצירת שכונת מגורים עירונית, המשלבת שטחי מסחר, שטחי ציבור ומרחב ציבורי ומעודדת סביבת הולכי רגל ורוכבי אופניים, תוך התאמה לסביבה הקיימת והמתוכננת. התכנית מציעה פינוי של 152 יחידות דיור קיימות והקמת 865 יחידות דיור במקומן בבנינים שגובהם 8-23 קומות.

עיקרי הוראותיה


1. שינויי ייעודי קרקע וקביעת הוראות והנחיות ליעודי המגורים, שטחי ציבור, כיכר עירונית ודרכים.
2. קביעת שימושים וזכויות בניה ביעוד מגורים בהיקף של 865 יח"ד, לרבות שילוב שטחי מסחר בחזית מבני המגורים הפונים לרחובות הראשיים ולכיכר העירונית המוצעת.
3. קביעת זכויות בניה למבנים ומוסדות ציבור.
4. מתן הוראות לקווי בניין וקביעת מגבלות בניה לגובה.
5. קביעת חתכי רחוב מנחים, מערך תנועה לכלי רכב והולכי רגל, וזיקות הנאה לציבור.
6. קביעת הוראות ותנאים למתן היתר בניה והיתר אכלוס.
7. קביעת הוראות לאיחוד וחלוקה ללא הסכמת בעלים כולל טבלת הקצאה ואיזון.

דברי הסבר


תכנית זו חלה על שטח מלבני בשכונת בר גיורא באור יהודה התחום מדרום לרחוב העצמאות בין הרחובות יוסף חיים, רחוב השוק, ורחוב דוד אלעזר. שטח התכנית כ-34 דונם.
בתחום התכנית קיימים: 152 יח"ד, מתחם פריקסטים מסחרי ומספר מבני ציבור קטנים.
התכנית הוכנה ברוח מסמך המדיניות שהוכן להתחדשותה של שכונת קרית גיורא.
בתכנית נקבעות הוראות בגין איחוד וחלוקה בכל שטחה ושינויים בכל ייעודי הקרקע בתכנית, זאת לשם התחדשות המתחם באמצעות פינוי ובינוי של כל מבני המגורים ומבני השוק.
בתכנית מוצעות: הרחבתן של הדרכים המקיפות את המתחם בהתאם להיררכיית הדרכים המוצעת בתכנית המתאר החדשה של אור יהודה, וכן תוספת שטחי ציבור פתוחים, שטחים המיועדים למבני ציבור, וכיכר עירונית מעל חניון תת קרקעי ציבורי.
במסגרת התכנית ניתנות זכויות בניה ל- 865 יח"ד במגוון גדלים וגבהי מבנים הנעים בין קומות מסד בגובה שבע קומות מעל חזית מסחרית, דרך מבני מגורים עצמאיים בגובה 10 קומות סה"כ, ועד למגדלי מגורים בגובה של עד ל- 22 קומות מעל קומה מסחרית.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) 869 יח"ד +156 יח"ד +713 יח"ד

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
התכנית נדחתה 30/11/2020 32 26
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 30/11/2020 32 26

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 1 תכנית מתאר ארצית - תמא/ 1 כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 4/ 2 תכנית מתאר ארצית חלקית-נמל תעופה בן גוריון-שינוי מס' 2 כפיפות צפייה
תוכנית מאא/ 100 תכנון כללי החלפה
תוכנית מאא/ 160/ א החלפה צפייה
תוכנית מאא/ 160 "שוק הפריקסטים" החלפה צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2019036 ועדה ארצית - ועדה למתחמים מועדפים לדיור - שולחן עגול 30/11/2020
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה