259-0845461

אחוד מגרשים 73,74 ושינוי קווי בניין הקבועים בתכנית

מטרת התוכנית


-איחוד שני מגרשים 73,74
-שינוי קוו בניין
-הקטנת מרווח בין בניינים ל 2 מטר

עיקרי הוראותיה


איחוד שני מגרשים לפי סעיף בחוק 62א (א) (1)
שינוי קוו בניין לפי סעיף בחוק 62א (א) (1)
שינוי מרחק בין המבנים ל 2 מטר במקום פעמיים מהמרווח הצדדי

דברי הסבר


בקשה לאחוד מגרשים 73,74 כדי לאפשר הגדלת המבנה הקיים במגרש 73 עד למרחק 2 מ' ממבנה המגורים הקיים במגרש 74 .
השארת מעבר בן 2 מ' בין המבנים .
ניצול כל אחוזי הבניה בהרחבת כתוצאה מאחוד המגרשים המבנה החדש.

מקום התוכנית


טובה זנגריה

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
מצב מאושר הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 15/11/2020 9 5

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 12815 תוכנית מתאר לטובא זנגריה החלפה צפייה