251-0736231

בועיינה נוג'ידאת - שנוי קו בניין בשצ"פ בשכונה מערבית

מטרת התוכנית


שנוי קווי בניין עבור תחנת טרפו במגרש המיועד לשצ"פ

עיקרי הוראותיה


שינוי קווי בניין

דברי הסבר


תכנית זו באה לשנות את קווי הבניין בשצ"פ שנקבע בתכנית מתאר מאושר מספר ג/13274 - תכנית מתאר בועיינה נוג'ידאת למטרת הקמת תחנת טרפו שהיא חלק מתכנית פיתוח השכונה המערבית בישוב.
תכנית השכונה המערבית שנמצאת כיום בעיצומו של תהליך הקמה, אכלוס ופיתוח בשלבים הנה תכנית דגל לאספקת פתרונות דיור בישוב. השכונה מתוכננת על קרקע בבעלות מדינה ומאפשרת מענה לצרכי כלל אוכלוסיית הישוב.

מקום התוכנית


שצ"פ צפוני בשכונה המערבית

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
מצב מאושר הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
גבול התכנית תלת מימד (KML) הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
התכנית אושרה 24/09/2020 12 6
פרסום לאישור ברשומות 07/09/2020 תאריך פרסום: 07/09/2020. מס' ילקוט פרסומים: 9083. עמוד: 8655. שנה עברית: התשף . 12 6 צפייה
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 07/09/2020 12 6
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 31/08/2020 12 6
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 04/11/2019 12 6
פרסום להפקדה ברשומות 10/09/2019 תאריך פרסום: 10/09/2019. מס' ילקוט פרסומים: 8434. עמוד: 14682. שנה עברית: התשעט . 10 5 צפייה
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 01/09/2019 10 5
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 05/08/2019 10 5

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 13274 תכנית מתאר בועיינה נוג'ידאת שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2019041 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון 04/11/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 31/08/2020 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 01/09/2019 הורדה
נוסח פרסום 10/09/2019 הורדה
נוסח פרסום 10/09/2019 הורדה
נוסח פרסום חתום - pdf 31/08/2020 הורדה
נוסח פרסום חתום - pdf 01/09/2019 הורדה
נוסח פרסום עברית -word 01/09/2019 הורדה
נוסח פרסום עברית -word 31/08/2020 הורדה