259-0774240

הסדרת קווי בניין, בית פח'רי עבדאללה הייב - טובא זנגריה

מטרת התוכנית


שינוי קווי בניין לשם הסדרת מצב קיים

עיקרי הוראותיה


שינוי קווי בניין לפי המסומן בתשריט - לפי סעיף 62א(א)(4)

דברי הסבר


התכנית שייכת לחלקה 45 גוש 14151 כ- 180 מ' מזרחית לגן הילדים "פרפרים" בשכונה הצפונית מזרחית של טובא-זנגריה
התכנית נערכה לצורך שינוי קווי בניין תכנוניים בחלקה לצורך מתן לגיטימציה לבנייה קיימת

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) 5 יח"ד +51 יח"ד -46 יח"ד 2.5 יח"ד לדונם לפי ג/12815
מגורים (מ"ר) 1,692 מ"ר +1,692 מ"ר מ"ר 90% שטחים עיקריים לפי ג/12815

מקום התוכנית


כ- 180 מ' מזרחית לגן הילדים "פרפרים" בשכונה הצפונית מזרחית לטובא-זנגריה

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
מצב מאושר הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
גבול התכנית תלת מימד (KML) הורדה
מסמכים
מסמך נדרש ע"י יו"ר הועדה/הועדה מפת מדידה - חתומה הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
התכנית אושרה 20/08/2020 8 7
פרסום לאישור ברשומות 30/07/2020 תאריך פרסום: 30/07/2020. מס' ילקוט פרסומים: 9015. עמוד: 7734. שנה עברית: התשף . 8 7 צפייה
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 30/07/2020 8 7
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 27/07/2020 8 7
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 06/05/2020 8 7
פרסום להפקדה ברשומות 09/02/2020 תאריך פרסום: 09/02/2020. מס' ילקוט פרסומים: 8681. עמוד: 3676. שנה עברית: התשף . 6 5 צפייה
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 05/02/2020 6 5
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 02/10/2019 3 2

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 12815 תוכנית מתאר לטובא זנגריה החלפה צפייה
תוכנית ג/ 5952 תכנית מתאר -טובא החלפה צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2020013 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון 06/05/2020

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 27/07/2020 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 05/02/2020 הורדה
נוסח פרסום חתום - pdf 27/07/2020 הורדה
נוסח פרסום חתום - pdf 05/02/2020 הורדה
נוסח פרסום עברית -word 27/07/2020 הורדה
נוסח פרסום עברית -word 05/02/2020 הורדה