251-0596106

שינוי ייעוד משטח מסחר ומעליו מגורים לייעוד מבנים ומוסדות ציבור

מטרת התוכנית


שינוי יעוד מ"שטח משולב מסחרי מגורים ומלאכה" ליעוד מבנים ומוסדות ציבור ולמגורים ב'

עיקרי הוראותיה


שינוי יעוד מ"שטח משולב מסחר מגורים ומלאכה" ליעוד "מבנים ומוסדות ציבור".
שינוי יעוד מ"שטח משולב מסחר מגורים ומלאכה" ליעוד "מגורים ב'" לצורך צירופו למגרש גובל.

דברי הסבר


שינוי ייעוד משטח מסחר ומעליו מגורים לייעוד מבנים ומוסדות ציבור. ושינוי חלק קטן ליעוד מגורים שהוא שייך למגרש הצמוד ביעוד מגורים מגורים, בשכונה צפונית עילבון.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מבני ציבור (מ"ר) 6,063 מ"ר מ"ר +6,063 מ"ר
מגורים (יח"ד) 2 יח"ד +44 יח"ד -42 יח"ד
מגורים (מ"ר) 656 מ"ר +4,408 מ"ר -3,752 מ"ר לפי 200 מ"ר בקומה 2
מסחר (מ"ר) מ"ר +4,408 מ"ר -4,408 מ"ר לפי 200 מ"ר בקומת קרקע
תעסוקה (מ"ר) מ"ר +4,408 מ"ר -4,408 מ"ר לפי 200 מ"ר בקומה 1

מקום התוכנית


שכונה צפונית עילבון

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום תשריט מצב קיים הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום תשריט התכנית הורדה
מסמכים חתומים
תדפיס הוראות התכנית חתום להפקדה הורדה
מצב מאושר חתום להפקדה הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
גבול התכנית תלת מימד (KML) הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
הפקת מסמך בדבר העברת התכנית המאושרת למשרדי הוועדה המקומית 21/06/2020 13 7
פרסום לאישור ברשומות 03/03/2020 תאריך פרסום: 03/03/2020. מס' ילקוט פרסומים: 8719. עמוד: 4706. שנה עברית: התשף . 13 7 צפייה
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 03/03/2020 13 7
פרסום לאישור בעיתונים 28/02/2020 תאריך פרסום בעיתון: 28/02/2020. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 28/02/2020. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 27/02/2020. עיתון: מעריב. 13 7
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 19/02/2020 13 7
לא הוגשו התנגדויות 08/01/2020 13 7
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 01/12/2019 13 7
פרסום להפקדה בעיתונים 08/11/2019 תאריך פרסום בעיתון: 06/11/2019. עיתון: מעריב הבוקר. תאריך פרסום בעיתון: 08/11/2019. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 08/11/2019. עיתון: אל-סינארה. 13 7
פרסום להפקדה ברשומות 05/11/2019 תאריך פרסום: 05/11/2019. מס' ילקוט פרסומים: 8505. עמוד: 985. שנה עברית: התשף . 13 7 צפייה
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 05/11/2019 13 7
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 20/06/2019 13 7
החלטה בדיון בהפקדה 11/06/2018 6 4
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 06/03/2018 5 4
קבלת תכנית 27/12/2017 2 2

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 1230 תכנית מס' 1230 שינוי
תוכנית ג/ 5516 תכנית מתאר עילבון שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2019005 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות 18/03/2019
פרוטוקול הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019005 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות 18/03/2019
פרוטוקול הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2018011 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות 11/06/2018
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 17/02/2020 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 05/11/2019 הורדה