251-1156132

שינוי קו בנין

מטרת התוכנית


שינוי קו בנין בחלק מחזית דרומית

עיקרי הוראותיה


1.שינוי קו בנין בחלק מחזית דרומית מ- 3מ' ל- אפס

דברי הסבר


המגרש נמצא בשכונה בצפון הישוב, השכונה צמודה לשכונה עתיקה של הישוב.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) 3 יח"ד +1 יח"ד +2 יח"ד

מקום התוכנית


המגרש נמצא בשכונה בצפון לישוב ליד השכונה העתיקה.
ליד המגרש יש מגרשים של מטעי זיתים

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
קבצים דיגיטליים
הוראות התכנית(DOC) הורדה
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
הוראות התכנית(DOC) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
נספחים
קומפילציה הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 06/02/2023 6 3

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 5516 תכנית מתאר עילבון שינוי צפייה