259-0725887

חלקה 135- חלוקה מחדש- יסוד המעלה

מטרת התוכנית


חלוקה לשני מגרשים בבעלות אחת ושינוי בזכויות והוראות הבניה.

עיקרי הוראותיה


1. שינוי קווי בניין לפי סעיף 62א(א)4.
2. שינוי בהוראות גודל מגרש לפי סעיף 62א(א)7.
3. תוספת 7% בניה במגרש מגורים לפי סעיף 62א(א)(16)(א)2.
4. מה שניתן לבקש בהקלה- הגדלת תכסית לפי סעיף 62א(א)9.
5. קביעת גובה בניינים לפי סעיף 62א(א)4א.
6. תוספת יחידות דיור ללא תוספת זכויות לפי סעיף 62א(א)8.
7. חלוקת מגרש לשני מגרשים בהתאם לסעיף 62א(א)1.
8. קביעת זכות מעבר בהתאם לסעיף 62א(א)19.
9. שינוי בהוראות הבינוי בהתאם לסעיף 62א(א)5.

דברי הסבר


תכנית זו באה לחלק חלקה 135 ביסוד המעלה, בשטח של 1,677 מ"ר לשני מגרשי בניה ולהגדיר גודל מגרש מינימאלי , הסדרת קווי בניין ושינוי בזכויות הבנייה.
החלקה הינה בבעלות אחת ולכן היא לא כוללת הוראות של איחוד וחלוקה.

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
חלוקה ורישום הורדה
מצב מאושר הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
גבול התכנית תלת מימד (KML) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
מסמכים
פרוטוקול / החלטות החלטת הועדה המקומית הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 10/05/2020 תאריך פרסום: 10/05/2020. מס' ילקוט פרסומים: 8849. עמוד: 5781. שנה עברית: התשף . 21 12 צפייה
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 10/05/2020 21 12
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 07/05/2020 21 12
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 12/01/2020 17 11
פרסום להפקדה ברשומות 17/11/2019 תאריך פרסום: 17/11/2019. מס' ילקוט פרסומים: 8527. עמוד: 1425. שנה עברית: התשף . 17 11 צפייה
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 13/11/2019 17 11
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 12/11/2019 17 11

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית אג/ מק/ 2101/ 015 קביעת הנחיות לביצוע רשתות של חשמל ותקשורת יסוד המעלה החלפה צפייה
תוכנית ג/ 2101 תכנית מתאר -יסוד המעלה החלפה צפייה
תוכנית 259-0394601 ג/23255-תכנית מתאר כוללנית יסוד המעלה כפיפות צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2020003 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון 12/01/2020
פרוטוקול הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 07/05/2020 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 13/11/2019 הורדה
נוסח פרסום חתום - pdf 13/11/2019 הורדה
נוסח פרסום חתום - pdf 07/05/2020 הורדה
נוסח פרסום עברית -word 07/05/2020 הורדה
נוסח פרסום עברית -word 13/11/2019 הורדה