251-0666735

תכנון מפורט של מתחם ע-8ב' בעוזיר

מטרת התוכנית


תכנון מפורט למגורים למתחם ע-8ב' המאושר בתוכנית המתאר והרחבתו.

עיקרי הוראותיה


1. שינוי יעוד מחקלאות למגורים ב', שב"צ, שצ"פ, דרך ושביל.
2. שינוי יעוד ממגורים א' לדרך.
3. קביעת זכויות בנייה, קווי בנין והוראות.

דברי הסבר


תכנית זו מציעה תכנון מפורט לשכונת מגורים חדשה ביישוב עוזיר בחלק ממתחם מס' ע-8ב' לפי תכנית המתאר המאושרת ג/13725 עם השלמת תכנון אי חקלאי כלוא בתוך מתחם המגורים.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מבני ציבור (מ"ר) 1,987 מ"ר מ"ר +1,987 מ"ר לפי 120%
מגורים (יח"ד) 78 יח"ד +19 יח"ד +59 יח"ד לפי 4 יח"ד/דונם
מגורים (מ"ר) 17,462 מ"ר +4,108 מ"ר +13,354 מ"ר לפי 90%
מסחר (מ"ר) מ"ר +91 מ"ר -91 מ"ר הערכה - 25% ממגורים ומסחר

מקום התוכנית


מרכז עוזיר, צפונית לכביש הראשי.

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
ניקוז נספח ניהול הטיפול במי נגר עילי וניקוז הורדה
ביוב הורדה
בינוי הורדה
תנועה הורדה
מצב מאושר הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
מסמכים
פרוטוקול / החלטות פרוטוקול מליאת מועצה הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו 15/03/2020 13 10
החלטה בדיון במועצה הארצית 06/01/2020 13 10
החלטה בדיון בהפקדה 01/04/2019 11 9
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 03/03/2019 7 6
קבלת תכנית 13/01/2019 7 6

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 13725 תכנית מתאר עוזייר שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2020002 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדה מקצועית לביוב בהתאם לתמא/ 34 18/02/2020
תמלול הישיבה הורדה
2020002 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדה מקצועית לביוב בהתאם לתמא/ 34 18/02/2020
תמלול הישיבה הורדה
2019008 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 01/04/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019008 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 01/04/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019008 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 01/04/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019008 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 01/04/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019008 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 01/04/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019008 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 01/04/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019008 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 01/04/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019008 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 01/04/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה