256-0800839

בית אבות סיעודי עין קניה

מטרת התוכנית


הקמת בית אבות סיעודי בכפר עין קניה

עיקרי הוראותיה


1- שינוי קווי בניין לצורך תכנון מיטבי בית אבות סיעודי, תוספת קומה - סה"כ 5 קומות מעל הכניסה הקובעת.
2- שינוי גובה מבנה .

דברי הסבר


שינוי קווי בניין לצורך תכנון מיטבי בית אבות סיעודי, תוספת קומה - סה"כ 5 קומות מעל הכניסה הקובעת ושינוי גובה מבנה . (שינוי לתכנית מפורטת 256-0535146)

מקום התוכנית


בצד מערב דרום לכפר עין קניה

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
מצב מאושר הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
מסמכים
פרוטוקול / החלטות פרוטוקול הורדה
פרוטוקול / החלטות פרוטוקול הורדה
מסמך נדרש ע"י יו"ר הועדה/הועדה-מעודכן טופס ההגשה לבדיקת תנאי סף לתכנית מעדכן 16.12.19 הורדה
מסמך נדרש ע"י יו"ר הועדה/הועדה טופס ההגשה לבדיקת תנאי סף לתכנית הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום להפקדה ברשומות 09/02/2020 תאריך פרסום: 09/02/2020. מס' ילקוט פרסומים: 8681. עמוד: 3680. שנה עברית: התשף . 12 8 צפייה
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 05/02/2020 12 8
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 29/01/2020 8 5

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 256-0535146 מרכז להגנת הקשיש עין קניה ג/23718 שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2020015 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון 21/05/2020

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 05/02/2020 הורדה
נוסח פרסום חתום - pdf 05/02/2020 הורדה
נוסח פרסום עברית -word 05/02/2020 הורדה