256-0535146

מרכז להגנת הקשיש עין קניה ג/23718

מטרת התוכנית


הקמת בית אבות בכפר עין קניה.

עיקרי הוראותיה


1- שינוי יעוד משטח מגורים ג-1 ליעוד מבנה ומוסדות ציבור לבריאות.
2- קביעת השימושים המותרים.
3- קביעת זכויות והוראות בניה .
4- קביעת מס' הקומות המרבי וקווי בניין .

דברי הסבר


מטרת התכנית היינה לייעד שטח למבנים ומוסדות ציבור לבריאות לטובת הקמת בית אבות סיעוד הכולל 75 חדרים בכפר עין קניה .
בית האבות אמור לתת מענה בעיקר ל - 4 כפרי הדרוזים ברמת הגולן , נכון להיום אין אף בית אבות באיזור.
ב4 הכפרים יש צורך מיידי בבית אבות מאחר וישנו אחוז גדול בגיל הזהב .
בחרנו את המקום הזה כי המגרש ממוקם על מדרון הר , ומשקיף לעבר נוף מרהיב שללא ספק יתרום לשיפור מצב הנפשי והרוחני של הדיירים .

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
דיור מיוחד (יח"ד) 75 יח"ד יח"ד +75 יח"ד
דיור מיוחד (מ"ר) 5,600 מ"ר מ"ר +5,600 מ"ר
חדרי מלון / תיירות (חדר) חדר +5 חדר -5 חדר
חדרי מלון / תיירות (מ"ר) מ"ר +200 מ"ר -200 מ"ר לפי ג/19243 במגרש מעל 2000 מ"ר מותר עד 10 יח"א 400 מ"ר (חושב 50%)
מבני ציבור (מ"ר) מ"ר +200 מ"ר -200 מ"ר לפי הערכה כ- 5%
מגורים (יח"ד) יח"ד +10 יח"ד -10 יח"ד לפי ג/17089- צפיפות 3.652 לדונם
מגורים (מ"ר) מ"ר +3,272 מ"ר -3,272 מ"ר מאושר- 144% עיקרי, מוצע- 5,600 מ"ר
מסחר (מ"ר) מ"ר +200 מ"ר -200 מ"ר לפי הערכה כ- 5%
תעסוקה (מ"ר) מ"ר +200 מ"ר -200 מ"ר לפי הערכה כ- 5%

מקום התוכנית


בצד מערב דרום לכפר עין קניה

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הוראות התכנית - מאושרות הורדה
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום תשריט מצב מאושר הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום תשריט התכנית - מאושר הורדה
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
מסמכים חתומים
תדפיס הוראות התכנית חתום להפקדה הורדה
מצב מאושר חתום להפקדה הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
גבול התכנית תלת מימד (KML) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
מסמכים
פרוטוקול / החלטות פרטוקול ישיבת מליאה מס' 20170011 הורדה
פרוטוקול / החלטות פרוטוקול ועדה הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
הפקת מסמך בדבר העברת התכנית המאושרת למשרדי הוועדה המקומית 29/05/2019 16 10
פרסום לאישור בעיתונים 24/05/2019 תאריך פרסום בעיתון: 24/05/2019. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 23/05/2019. עיתון: מעריב הבוקר. תאריך פרסום בעיתון: 24/05/2019. עיתון: כל אל ערב. 16 10
פרסום לאישור ברשומות 20/05/2019 תאריך פרסום: 20/05/2019. מס' ילקוט פרסומים: 8245. עמוד: 10853. שנה עברית: התשעט . 16 10 צפייה
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 20/05/2019 16 10
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 15/05/2019 16 10
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 08/05/2019 16 10
לא הוגשו התנגדויות 11/03/2019 14 10
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 01/02/2019 14 10
פרסום להפקדה בעיתונים 11/01/2019 תאריך פרסום בעיתון: 08/01/2019. עיתון: מעריב הבוקר. תאריך פרסום בעיתון: 11/01/2019. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 11/01/2018. עיתון: עיתון מקומי א. 14 10
פרסום להפקדה ברשומות 06/01/2019 תאריך פרסום: 06/01/2019. מס' ילקוט פרסומים: 8066. עמוד: 4993. שנה עברית: התשעט . 14 10 צפייה
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 06/01/2019 14 10
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 31/12/2018 14 10
החלטה בדיון בהפקדה 28/03/2018 9 8
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 05/01/2018 7 6
קבלת תכנית 05/09/2017 4 3

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 17089 תכנית מתאר חדשה עין קניה החלפה צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 256-0800839 מרכז להגנת הקשיש עין קניה ג/23718 שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2018016 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 28/11/2018
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2018016 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 28/11/2018
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2018006 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 28/03/2018
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 12/05/2019 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 03/01/2019 הורדה